Ett rike för alla

”Mitt rike är inte av den här världen.” (Joh 18:36) Du är säkert medborgare i minst ett rike (kanske kungariket Sverige), men visste du att det finns ett rike dit alla är välkomna utan visum- eller passkrav och där vem som helst kan bli medborgare? Lyssna till betraktelsen av pastor...

Fortsätt att läsa

Var inte rädda!

”Säg till oroliga hjärtan: ’Var starka, var inte rädda!’ Se, er Gud är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er.” (Jes 35:4) När en man kommer med hämnd är det givet att någon kommer att dö. När en hjälte kommer med vedergällning...

Fortsätt att läsa

Stubben

“Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt.” (Jes 11:1) Det fanns en gång ett mäktig träd. Det var starkt och brett, vackert och högt. Det var ett sådant träd som såg ut att kunna uthärda varje problem, varje vindkast...

Fortsätt att läsa

Fullkomlig frid

“Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes 2:4) Hur hemskt är det inte med krig? Tänk om det inte fanns krig alls här i världen? Hade inte det varit underbart? Jo, det skulle vara fantastiskt! Det finns bara ett problem: Vi är syndiga...

Fortsätt att läsa

Tröst åt kristna

“Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor.” (Upp 22:3-4) Vad tänker du på när du hör ordet “kyrka”? Kanske tänker du på de människor som brukar samlas söndag morgon till gudstjänst....

Fortsätt att läsa

Missa inte båten!

“Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.” (2 Tess 1:7-8) Det finns en välkänd anekdot om en man som befann sig på en...

Fortsätt att läsa

Följ Guds vilja

”Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. . . Och de sade: ’Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte...

Fortsätt att läsa

Vill du ha din lön eller en gåva?

“Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23) Låt oss säga att din arbetsgivare ger dig två alternativ: Mot slutet av veckan kan du få vad du tjänat ihop, eller du kan få något som din arbetsgivare har valt som en...

Fortsätt att läsa