Uppgifter för inloggning

Vårt ID-nummer: 461 291 2395

Det här numret kan du använda ifall du vill själv öppna appen/programmet.

Vår länk: https://us02web.zoom.us/j/4612912395

Länken leder till en sida där du vidarebefordras direkt till mötet i appen/programmet.


Vägledning

Nedan finns en vägledning för hur du som deltagare kan vara med på gudstjänster, bibelstudier och andra möten via Zoom.

Zoom är gratis och kan användas på dator, läsplatta och mobiltelefon. Det påminner om Skype, men det är mer anpassat för större grupper och konferenser. Till skillnad från Skype så är det inte så att man blir uppringd av någon till ett samtal, utan man loggar själv in i ett möte – precis som man kliver in i en kyrkolokal.

För att logga in i Zoom-mötet behöver du inte skapa något Zoom-konto, men du behöver ladda ner Zoom på din dator/läsplatta/mobil.

Vägledningen nedan kommer inte att förklara hur man laddar ner och installerar ett program på en dator eller en app på en läsplatta eller mobiltelefon.

1. Ifall det är första gången du är med behöver du ladda ner Zoom på din dator/läsplatta/mobil. På din dator laddar du ner Zoom här: https://zoom.us/download. På din läsplatta eller mobiltelefon går du dit du brukar ladda ner appar och söker efter Zoom.

2. Installera Zoom på din dator/läsplatta/mobil.

3. Öppna Zoom när det är dags för gudstjänst eller bibelstudium. Tänk på att logga in minst 5 minuter innan det börjar. Ifall det är första gången du är med via Zoom kan det vara en bra idé att påbörja inloggningen minst 15 minuter innan.

4. Välj ”Join” / ”Join Meeting” i menyn när du öppnat Zoom.

5. Skriv in ID-numret 461 291 2395 i fältet där det står ”Meeting ID”, eller eventuellt ett annat nummer ifall pastorn som leder gudstjänsten/bibelstudiet valt att använda ett annat nummer.

6. Skriv in ditt namn i fältet under ID-numret.

7. När du loggar in kan du behöva vänta en kort stund i ett ”väntrum”.

8. Bekanta dig med hur du slår på och stänger av mikrofonen och kameran när du kommit in i Zoom-mötet. Dessa två knappar hittar du i vänstra hörnet längst ner.

Det är trevligt och uppmuntrande att vi får se varandra, men alla får göra som de är mest bekväma med när det gäller kameran.

Mikrofonen ska i de flesta fall vara avslagen under själva gudstjänsten eller bibelstudiet, men undantag kan finnas, exempelvis ifall du har en uppgift att läsa liturgi under gudstjänsten, läsa några bibelverser under bibelstudiet, eller samtala i en samtalsgrupp under bibelstudiet, etc.

Numret 461 291 2395 är det ID-nummer som hör till LBKs Zoom-konto, och vi försöker använda det för så många av våra gudstjänster och bibelstudier som möjligt.

Du behöver inte memorera ID-numret eller skriva in det varje gång du deltar. Ifall du redan deltagit en gång kommer du att hitta ID-numret i historiken i fältet för ”Meeting ID” efter du klickat ”Join” när du kommit in i Zoom.

När du blir inbjuden till en gudstjänst eller ett bibelstudium kan det hända att du även fått en länk som du kan använda till mötet, till exempel denna länk: https://us02web.zoom.us/j/4612912395 (numret i slutet av länken är LBKs ID-nummer). Det spelar ingen roll ifall du använder länken, eller själv öppnar programmet/appen manuellt och använder ID-numret, som det är förklarat i vägledningen.