Om församlingen

Lutherska Immanuelförsamlingen är en evangelisk-luthersk församling som vill sprida glädjebudskapet om syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus. Vi bekänner oss till de lutherska bekännelseskrifterna (Konkordieboken). Vi samlas i Jesu namn kring Guds Ord i Vännäs (Björkvägen 11) för gudstjänster, bibelstudier och söndagsskola. Vi samlas också tillsammans med Lutherska Församlingen i Umeåområdet i bönhuset i Hissjö (Hissjö 72) ungefär en gång i månaden.

Du är varmt välkommen till vår gemenskap!


Kontakta oss

Pastor Bjarte EdvardsenBjarte Edvardsen

Församlingens kyrkoherde och ordförande

bjarte.edvardsen@bekannelse.se

070-7280515