Frågor och svar

Vi har under många år publicerat frågor och svar i vår tidning Bibel och Bekännelse och på senare tid även i Lutherska Bekännelsebrevet. Här hittar du en översikt med länkar till frågor och svar som har publicerats sedan 2007. Du kan utforska dem under kategorier i alfabetisk ordning.

Länkar leder antingen till ett nummer av Bibel och Bekännelse i PDF-format (då anges numret och sidnummer inom parentes), Bekännelsebrevet eller ett inlägg på hemsidan. Ambitionen är att så småningom lägga ut fler frågor och svar som inlägg på hemsidan.

Bönen

Hur ska jag kunna be för dem som dödar kristna? (2017-1, s 9)

Varför besvarar inte alltid Gud våra böner som vi önskar? (2010-5, s 5)

Varför gör inte Gud så att min flickvän blir troende, trots att jag har bett om det? (2014-4, s 7)

Bibeln och uppenbarelse

Kan Bibeln tolkas på flera sätt? (2012-2, s 14) Här finns en liknande fråga (2008-3, s 11)

Kan det komma nya uppenbarelser från Gud? (2016-1, s 7)

Ska vi hålla fast vid Bibeln eller tidsandan? (2019-3, s 6-8)

Varför svarar inte Gud på alla våra frågor? (2013-5, s 7)

Är Bibeln en produkt av traditionen? (2007-1, s 12)

Den yttersta tiden

En samling med frågor och svar om den yttersta tiden (2020-3, s 5-8)

Djävulen, världen och vår syndiga natur

Har djävulen gjorts maktlös genom Jesu seger? (2018-1, s 13)

Hur ska vi förhålla oss till kriminella och de som föraktar sina myndigheter? (Bekännelsebrevet)

Kan djävulen fresta många samtidigt? (2019-2, s 11)

Kan vi gå miste om frälsningen om vi inte ångrar omedvetna synder? (2008-1, s 11)

Varför säger vi så ofta att vi är ”ovärdiga syndare”? (2011-1, s 6)

Varför tillåter Gud ondska? (Bekännelsebrevet)

Dopet

Kan bara vuxna döpas? (2015-3, s 8-10)

Frälsning och förlåtelse

Finns det mer än en väg till himlen? (2022-2, s 12)

Skedde förlåtelsen för tvåtusen år sedan? (2012-1, s 11)

Vad är förhållandet mellan tro, frälsning och goda gärningar? (2015-1, s 6)

Är Bibelns lära om förlåtelsen motsägelsefull? (Bekännelsebrevet)

Är kristendomen den enda religionen som ger frälsningsvisshet? (2022-3, s 9-10)

Gamla Testamentet

Hur ska vi tolka bildförbudet? (2022-1, s 12)

Måste vi tro på Bibelns berättelse om Jona? (2014-3, s 7)

Varför var djuroffren nödvändiga? (2016-4, s 9)

Kyrkan och kyrkosamfund

Kommer människor från andra kyrkosamfund till himlen? (2018-3, s 7)

Protestanter – vilka är de? (2017-5, s 11-12)

Vad är KELK (CELC)? (2015-3, s 13)

Vilken kyrka och varför? (2015-2, s 5-6)

Jesus Kristus

En samling med frågor och svar om Jesu två naturer (2020-4, s 7-8)

Kan Gud växa? (2021-1, s 8)

Vad hände med Jesu gudomliga natur när han dog? (2020-2, s 11) Här finns en liknande fråga (2018-2, s 13)

Liv och död

Får en kristen vara rädd för döden? (2009-4, s 11)

Kan man komma tillbaka från himlen? (2012-3, s 13)

Leder självmord till evig död? (2009-1, s 5)

Vilken tröst kan vi ge efter någon begått självmord? (2020-1, s 11)

Livet som kristen

Har Gud lovat lycka eller lidande i det här livet? (Bekännelsebrevet)

Kan en kristen delta i yoga? (2018-1 s 11)

När välsignelser blir regler (2008-3, s 11)

Stolthet kontra tacksamhet (2007-3, s 10)

Vad är fatalism och hur ska vi bemöta den? (2014-2, s 13)

Livet som kristen: Nära relationer

Får en troende gifta sig med en otroende? (Bekännelsebrevet)

Får man gifta om sig? (2011-4, s 10-11)

Får man vara sambo? (2008-2, s 10-11)

Livet som kristen: Hjälp och förmaning

Hur kan vi hjälpa de som har svårt för att förlåta någon? (2007-4, s 9)

Hur kan vi hjälpa de ångerfulla som brottas med homosexuella frestelser? (2008-4, s 13)

Hur kan vi hjälpa våra ungdomar att bli bevarade i tron? (2020-3, s 12)

Hur ska jag svara om jag blir bjuden på ett samkönat bröllop? (Bekännelsebrevet)

Hur ska vi förstå Jesu ord om att inte döma? (2010-2, s 11) Här finns en liknande fråga (2014-5, s 8)

Hur ska vi gå tillväga för att förmana andra enligt Jesu ord i Matt 18? (2008-2, s 11)

Hur ska vi hantera människor som är ständigt kritiska? (2010-4, s 6)

Hur ska vi svara när andra tycker vi är hatiska när vi har predikat lagen? (2010-3, s 6)

Luther

Har vår kyrka för mycket fokus på Luther? (2017-3, s 10)

Hur ska vi förstå lutherrosen? (2015-1, s 8)

Var Luther antisemit? (2014-1, s 10)

Nattvarden

Får vi dela vinet via särkalk i nattvarden? (Bekännelsebrevet)

Varför praktiserar vi slutet nattvardsbord? (Bekännelsebrevet)

Nya Testamentet

Hur ska man förstå Uppenbarelseboken? (2020-1, s 9-10)

Varför finns det fyra evangelier? (2012-5, s 12)

Ockultism

Är horoskop oförargliga? (2012-4, s 5)

Omvändelse

Hur ska vi förstå uppmaningarna till omvändelse? (2009-2, s 8)

Vill inte Jesus att alla människor ska bli omvända? (2015-4, s 13)

Skapelse kontra evolution

Hur ska vi argumentera för vår kreationistiska världsbild? (2009-3, s 8)

Svåra bibelställen

Hur ska vi förstå löftena om belöning? (2010-1, s 13)

Vad är tungotalets betydelse för kristen lära? (2021-3, s 14)

Traditioner och adiafora

Menar profeten Jeremia att vi inte får ha julgranar? (2009-5, s 10)

Varför ljuger kristna föräldrar om jultomten och andra sagofigurer? (2019-4, s 9)

Varför täcker inte kvinnor huvudet i kyrkan längre? (2011-3, s 6)

Vetenskap och kristen tro

Har det verkligen funnits dinosaurier? (2013-3, s 6)

Hur gammal är jorden? (2019-1, s 10)

Är DNA-forskningen en dödsstöt för utvecklingsläran? (2021-2, s 8)

Övriga religioner och livsåskådningar

Vad är nyateismen? (2011-2, s 6)