LBK

Facebookgrupp för LBK – Vår Facebookgrupp

Facebookgrupp för LBKung – Våra ungdomars Facebookgrupp

Facebooksida – Följ oss på Facebook

Kursarkiv – Inspelade kurser huvudsakligen från det före detta seminariet i Ljungby finns tillgängliga för intresserade. Lösenordet kan begäras från Bjarte Edvardsen (bjedvard@gmail.com).

Kyrktexter – En databas med kyrktexter för hela kyrkoåret, särskilt nyttig för pastorer och andra som planerar gudstjänster

LBK Stockholm på Youtube – Videoinspelningar från församlingen i Stockholm

Lutherska Immanuelförsamlingen i Umeå – Immanuelförsamlingens blogg

Oratio – En databas med inspelningar från Lutherska bekännelsekyrkan, Den lutherske bekjennelseskirke och S:t Johannes ev-luth församling

Rakt på sak – En uppbygglig blogg av pastor Stefan Sjöqvist

S:t Paulus ev-luth församling i Uppsala på Vimeo – Videoinspelningar från församlingen i Uppsala

Vimeosida – Följ oss på Vimeo för inspelade föredrag, gudstjänster och predikningar

Syskon i tron

Confessional Evangelical Lutheran Conference (CELC) – En organisation bestående av evangelisk-lutherska medlemskyrkor, däribland LBK, spridda över hela jorden

Den lutherske bekjennelseskirke (LBK) – Vår systerkyrka i Norge

Evangelical Lutheran Synod (ELS) – Vår norskamerikanska systersynod i USA

Evangelisch-Lutherische Freikirche (ELFK) – Vår systerkyrka i Tyskland

Lutherisches Theologisches Seminar (LTS) – ELFKs teologiska seminarium

S:t Johannes ev-luth församling i Vasa och Pedersöre – Vår svenskspråkiga systerkyrka i Finland

Summer Quarter – Summer Quarter är ett initiativ från vår tyska systerkyrka ELFK i samarbete med Wisconsin Lutheran Seminary. Teologer från de europeiska lutherska bekännelsekyrkorna välkomnas varje år till Tyskland för två veckor med undervisning. Summer Quarters hemsida innehåller bland annat inspelade kurser som är tillgängliga för intresserade.

Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko (SLT) – Vår finskspråkiga systerkyrka i Finland

Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) – Wisconsinsynoden

Wisconsin Lutheran Seminary (WLS) – Wisconsinsynodens prästseminarium. hemsidan innehåller resurser av olika slag, exempelvis Dogmatics Notes som används i LBK:s dogmatikundervisning. Se även deras Vimeo som bland annat innehåller undervisning i koinegrekiska.

WLS Essay File – Ett essayarkiv från Wisconsinsynodens prästseminarium

Övriga tips

Biblicum – En stiftelse för Biblisk tro och forskning

Biblicumföredrag – Ett stort inspelningsarkiv med biblisk undervisning tillgängligt för alla

Creation.com – En hemsida som svarar på frågor om kreationism och evolution

Folkbibeln.se – Aktuellt om Folkbibeln

Folkbibeln.net – Läs Bibeln på nätet

Guds Ord & Löfte – En blogg med Martin Luthers betraktelser

Ljus på stigen – En andaktsblogg

Logosmappen – En portal för luthersk litteratur

OUS – En databasportal för Biblisk-luthersk undervisning

Peace Devotions – Videobetraktelser från vår systersynod ELS

Västerås Bibelforum – Inspelade föredrag från Västerås Bibelforum 1992-2009

What About Jesus? – En sida på engelska för dig som vill veta vem Jesus är och lära dig grunderna i kristendomen

YouVersion.com / Bible.com – Läs Bibeln på mobil, läsplatta och dator