Damlaget på Hjälmargården

Ett 20-tal kvinnliga medlemmar i LBK samlades sommaren 2012 för att samtala om hur vi  som kvinnor bättre ska kunna arbeta för Guds rike och stödja varandra och vår kyrka. Detta samtal ledde till att ”Damlaget” bildades som en gemenskap bland kvinnor i LBK. En mailgrupp startades där vi håller kontakt och ventilerar idéer. Vi välkomnar fler att vara med i denna grupp. Kontakta ingridolsson20@gmail.com.

I samband med 2013 års sommarläger på Hjälmargården hade Damlaget en träff där följande målsättning antogs:

Som systrar i Kristus och medlemmar i Lutherska Bekännelsekyrkan vill vi tjäna vår Herre genom att stödja kyrkans missionsarbete hemma och i andra länder. Vi tror att Jesus talar till oss alla när han säger: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Matt. 28:19,20

Vi vill med Guds hjälp underlätta vår kyrkas viktiga uppdrag genom att gärna ge av den tid, förmåga och rikedom som Herren ger oss.


KOMMANDE HÄNDELSER

DETTA HAR HÄNT:

2022

Kriget i Ukraina bröt ut och Damlaget samlade pengar för humanitär hjälp där. Lettiska kyrkan fick också en gåva till sitt arbete med att ta emot ukrainska flyktingar.

29 juli Damlaget kunde åter ha sitt årsmöte i samband med Kyrkokonferensen på Strandgården. Vi firade 10-årsjubileum och Ingrid gav en intressant tillbakablick på vad som hänt i Damlaget sedan starten 2012.

4 November Under träffen i samband med Allhelgonahelgen i Ljungby berättade Jennifer Wolfgramm om hennes och maken Lukes flykt från Ryssland till Albanien.

2021

Arbetet påverkades av Covid-19, men vi kunde som vanligt ha kontakt via internet och gjorde några insamlingar för att på olika sätt stödja systerkyrkor i andra länder. Bl a skickades pengar till mission i Afrika via One Africa Team. I Chile hade en församling stora problem med stölder. De behövde övervakningskameror som kunde installeras med hjälp av vårt stöd.

Under Allhelgonahelgen i Ljungby kunde Damlaget åter träffas. Jennifer Wolfgramm berättade då om sitt liv och arbete i Novosibirsk, Ryssland.

2020

13 oktober Vi har fått vänja oss vid att det mesta blir inställt i dessa pandemitider. Det är länge sedan vi kunde träffas till Damlagsmöte. Men internet fungerar så att vi ändå kan ha kontakt med varandra och även med trossyskon i andra länder. Vi har fått veta att man lider nöd i våra systerförsamlingar i Bulgarien och Albanien. Pandemin har bidragit till stor arbetslöshet. I Bulgarien fryser de och en klädinsamling pågår i Ljungbytrakten. Kontakta Anna 0706693849 snarast om du har varma kläder att skänka. Vi andra får bidra med pengar. I Albanien har många inte kunnat flytta tillbaka till sina hem som förstördes av jordbävningen för ett år sedan. Där är de i stort behov av pengar till mat.

Vi behöver inte lida materiell nöd här i Sverige. För över lite av ert överflöd till LBK, bankgiro 306-7345 eller swishnummer 1232643161 och skriv Damlag på meddelandet senast 22/10 så kommer Damlagets styrelse att se till att pengarna kommer dit där de bäst behövs. Låt oss leva upp till Damlagets motto: Kristi kärlek – vår drivkraft!

20-21 april Vårutflykt till Linköping (Inställt)

16 juli Årsmöte  på Hjälmargården (inställt)

2019

1/11 Damlagsträff i Markuskyrkan

8/8 Årsmöte på Strandgården

24-26 maj närvarade fyra Damlagsmedlemmar vid Europa-KELKs konferens i Durres, Albanien. Fyra föredrag med efterföljande samtal belyste ”Mannens och kvinnans roller” utifrån skapelsen, i familjen, i kyrkan och i samhället.

En höjdpunkt var att fira söndagens gudstjänst tillsammans med trossyskonen i ett land som mellan 1944 och 1985 var en nästan hermetiskt sluten kommuniststat med förföljelse av kristna. En luthersk bekännelsekyrka har funnits sedan 1996 och har församlingar i Tirana och Durres. Ett stort glädjeämne denna söndag var prästvigningen av en ung, nyutbildad pastor, Nikolla Bishka.

2018

2/11 Damlagsträff i Markuskyrkan (Ljungby) i samband med Allhelgonahelgen

8/8 Årsmöte i samband med LBK:s sommarläger på Strandgården

A reason for Hope – En anledning att hoppas

Vi är många som med tacksamhet tagit emot undervisning av pastor Don Patterson från Texas, USA vid hans tre besök i Sverige. Många har också följt hans webbsida A Reason for Hope (www.areasonforhope.net) och genom den fått stor hjälp att växa i tron. Webbsidan innehåller bl a predikningar på video, bibelstudier och dagliga böner och når tusentals följare i 79 länder där Sverige är  bland ”top tio”. Sidan har 100 000 besökare varje månad. Arbetet har bedrivits med hjälp av en fond där pengarna nu börjat att sina.

Damlaget har därför under sommaren bedrivit en insamling för att stödja denna viktiga evangelisation och samtidigt visa Don Patterson tacksamhet för all god undervisning och inspiration vi fått genom honom. Under insamlingen kom det in sammanlagt 36 000:-, en gåva för att möjliggöra det fortsatta arbetet med att sprida Guds ord och budskap.

21-22/5 

En utflykt till Marstrand 

Sex förväntansfulla damer styrde med tåg och bil mot Göteborg en strålande måndagsmorgon i maj. Ingrid väntade oss med en härlig lunch på altanen till sitt lantliga hem ute på Hisingen. Sju mätta och uppsluppna damer tog sig sedan med bil, färja och båt till Västkustens pärla, den lilla bilfria trästaden Marstrand.

Högt upp tronar Carlstens fästning, ett försvarsverk som började uppföras när Bohuslän genom freden i Roskilde blev svenskt 1658. Bygget tog 202 år och utfördes av straffångar. Hårt arbete och usla levnadsförhållanden gjorde att dödligheten var stor. På 1800-talet bodde 600 soldater i kaserner med hängkojer att sova i. Vi kunde dock sova skönt i bekväma sängar i fästningens soldathotell, trötta efter att ha vandrat på klippor och stigar c:a fem kilometer runt hela ön och ätit varsin stor räkmacka på en restaurang nere vid hamnen. Efter nattens vila kunde vi njuta av den betagande utsikten över hav och öar genom sovrumsfönstren och från uteplatsen där vi intog vår frukost.

Tidpunkten för vår lilla semesterresa kunde inte ha varit bättre. Vädret var perfekt. Det blåste inte ens från havet som det brukar. Solen sken från en klarblå himmel, syrenerna stod i full prakt och turisterna hade inte hittat dit än. Tiden tillsammans togs tillvara för goda samtal, för aftonbön och morgonbön. Önskar att ni alla kunnat vara med!

Det finns ingen jordisk släktskap, det finns ej ett vänskapsband som binder hjärta till hjärta så fast uti främlingsland som detta att äga gemensamt en Fader, en tro, ett hopp, att vara en andlig enhet som lemmar i Kristi kropp.

 

Deltagarna i Marstrandsutflykten samlade in pengar till stöd för våra romska trossyskon i Bulgarien. Det blev 10 000 kr. Gåvan var gensvar på ett brev från pastor John Vogt som är WELS koordinator för Östra Europa. I brevet beskrev pastor Vogt evangelisationsarbetet i norra Bulgarien och de behov som finns där.

2017

12/7 Utflykt till Vinön i Hjälmaren.

Årsmöte på Hjälmargården

2016

4/11 Damlagsträffen i Markuskyrkan, Ljungby inleddes av pastor Peter Öman som föreläste och ledde samtal över ämnet ”Vad lär Bibeln om kvinnans ställning i hemmet och församlingen?”

Vid det efterföljande Damlagsmötet beslöts bl a att skicka 5000 kr till Biblar i Kina. Som vanligt avslutning med knytkalas på kvällen.

27/7 Årsmöte på Hjälmargården

hjalmargarden-2016-11-768x362

16/6 I samband med Don Pattersons kurs om kristna relationer (”Vänner för alltid”) på Hjortsbergagården hade Damlaget en gemenskapsdag med Mary Patterson. Hon inledde ett samtal om att prata med sina närmaste som inte tror eller har en svag och vacklande tro. Senare gjorde vi en utflykt till Kosta glasbruk och till ett 50-talscafé i Emmaboda.

8-9/3 Gemenskap och uppbyggelse på Hindsengården utanför Värnamo

2015

30/10 träffades 19 medlemmar i Damlaget i Biblicums lokaler i Ljungby för en uppföljning av kursen i Diakoni som Peter Öman höll för oss i våras. Efter repetition och gemensam lunch på stan tog Peter upp den del av diakoni som utgörs av svåra samtal.

Damlagsmötet på eftermiddagen handlade mycket om hur vi bäst kan stödja arbetet i Guds rike och planering av kommande aktiviteter. Bl.a. beslöts att skänka 10.000:- som bidrag till en bil för att underlätta evangelisation i Dunavtsi med omgivning (Bulgarien). 2 000:- vardera ska skickas till kyrkan i Bulgarien, sjuk-och tandvårdsbussarna i Ukraina och till pastorsstud. Bjarte som uppmuntran. En kollekt  inbringade 5 960:-

Efter knytkalas visade Sara bilder och berättade om LWMS i USA (deras damlag) och Birgitta visade Karins bilder från Kina.

22/7 inleddes LBKs sommarläger på Hjälmargården med ett damlagsmöte där det bl.a. beslöts att föra över 3 000:-/mån. till LBK för prästlön samt att via vår systerkyrka i USA skicka 10 000:- till jordbävningsdrabbade Nepal.

En informationsfolder om Damlaget har arbetats fram och delades ut under sommarlägret. Vykort med fina bilder och bibelcitat för olika tillfällen i livet har gjorts av Sofie och säljs under lägret och sedan i församlingarna. Vi har fått 200 ex. av evangelisationsskriften LÖFTET på rumänska att ge till de romska tiggarna i Sverige.

Iliyan Itsov i Bulgarien ska snart prästvigas. Vi sände honom en hälsning.

4-7 juni hölls Europakonferensen för KELK på Hjortsbergagården utanför Alvesta. C:a 40 personer deltog från de länder i Europa där det finns KELK-medlemmar. Damlaget var där och skötte matlagning och andra praktiska bestyr och fick samtidigt förmånen att vara med på uppbyggliga föredrag och andakter. Det var en mycket god kristen gemenskap under dessa dagar som avslutades med gudstjänst i Markuskyrkan i Ljungby.

12 mars samlades 17 damer (stundom var vi 20) på Hemgården i Norrköping för att lära om DIAKONI (=tjänst). Pastor Peter Öman var kallad att i två timmar lyfta fram Bibelns undervisning i detta ämne, men nästan sex timmar gick innan torsdagen avslutades med aftonbön. Det blev en mycket lärorik och inspirerande kväll som mynnade ut i många tankar och förslag på hur vi kan tjäna vår Herre Jesus Kristus i församlingen och i vår omgivning. Diakonalt arbete innebär att hjälpa dem som behöver hjälp, både andligt och kroppsligt, både inom och utanför kyrkan.

Första exemplet på diakoni i Nya testamentet beskrivs i Apg. 6:1-7. Sju män utvaldes att tjäna församlingen med matutdelning så att apostlarna kunde ägna sin tid åt bönen och ordets tjänst. Uppgiften som församlingstjänare byggde på förtroende och föregicks av en vigningsprocess. Tjänsten handlar inte direkt om gudstjänst utan om mer praktiska saker, men syftet med arbetet är alltid själars frälsning.

Jesus gav exempel på hur vi ska tjäna vår nästa: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. . . Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:31ff).

Jesus visade oss vilken attityd vi ska ha genom att tvätta lärjungarnas fötter, Joh 13:4-5. Rom.12:3ff förmanar oss att inte ha för höga tankar om oss själva utan tänka förståndigt och använda de olika gåvor vi har fått av nåd. Alla lemmar i en kropp har inte samma uppgift. ”Liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.”

I det första exemplet på diakoni var det män som utsågs. Men det finns i Nya testamentet många exempel på kvinnor som tjänade församlingen. I Rom. 16:1-16 nämns Febe som ”en hjälp för många”. Prisca kallas av Paulus ”medarbetare i Herren” och Rufus mor ”är en mor också för mig”.

13 mars inleddes med morgonbön tillsammans med pastorerna som samlats till pastoralkonferens. Därefter hade Damlaget ett möte och fattade bl.a. beslut om studiebidrag till pastorsstuderande i vår kyrka. Sofie hade tagit fram förslag på fina dubbelvikta kort med bibelverser. Arbetet med detta ska fortsätta så att en variation av kort för olika tillfällen kommer att finnas till försäljning vid sommarens läger på Hjälmargården.

En uppföljning av diakonikursen med Peter Öman planeras i samband med Damlagets träff i Ljungby 30/10. Programmet för denna träff tidigareläggs därför till kl. 11.

2014

31 oktober samlades 16 damer i Biblicums lokaler i Ljungby. Efter kaffet och en kort andakt följde en genomgång av vad som hänt sedan förra mötet på Hjälmargården. Damlaget har bl.a. skickat pengar till biblar i Kina och till WELS mission i Malawi och Zambia. Vi fortsätter att skicka ekonomisk hjälp till utbildning av en pastor i systerkyrkan i Bulgarien och beslöt att dessutom skicka pengar för inköp av biblar till församlingarnas bibelstudier.

Vi samtalade om vad som kan göras för att uppmuntra unga män att studera teologi. Förslag att Damlaget ska erbjuda ekonomiskt stöd om någon vill utbilda sig till präst i LBK. Samtal också om hur vi som kvinnor på olika sätt kan hjälpa till i församlingarna. Vi beslöt kalla Peter Öman att undervisa om diakoni vid vårt möte i Norrköping i mars.

Arbete pågår att ta fram kort med bibelverser att använda som tröst, uppmuntran eller gratulationer. Planering av hur Damlaget kan bistå vid CELC-mötet på Hjortsbergagården i juni. Planering också inför Hjälmargården 22-26/7 2015 och kurs om den kristna familjen med Pastor Don Patterson och hans fru i juni 2016.

Efter överläggningarna blev det knytkalas, se bild nedan. Under helgen samlade Damlaget in 6.325 kronor.

 

Damlagsträff

9 juli hade vi en träff på Hjälmargården i samband med LBK:s kyrkokonferens och 40-årsjubileum. Teol. stud. Iliyan Itsov från den romska församling i Bulgarien som Damlaget stöder var inbjuden att ge glimtar från arbetet där. Vår speciellt inbjudna gäst Irene Brug gav en sen kväll en fängslande inblick i hur WELS missionsarbete i Malawi och Zambia går hand i hand med medicinsk och materiell hjälp. En annan sen kväll berättade Karin Hokkanen om den svåra missionssituationen i Kina och sitt arbete där. Särskilt gripande var det att höra hur tacksamma människor blir över att få en egen Bibel.

Som tack för dessa nyttiga påminnelser om många trossyskons svåra livsvillkor har Damlaget beslutat sända pengar till Central Africa Medical Mission och till bibelspridning i Kina.

Hjälmargården2014-11

29-31 maj skötte medlemmar i Damlaget det praktiska arbetet vid barn-och ungdomslägret i Hjortsberga.

Under våren har pengar samlats in så att Damlaget kunnat sända 5000 kr. var till våra systerkyrkor i Ukraina och Bulgarien samt bekosta Irene Brugs resa till årets konferens på Hjälmargården

14-15 mars Damlagsträff på Hindsengården nära Värnamo. Fortsatt planering inför kommande barn- och ungdomsläger samt LBKs konferens och 40-årsjubileum i sommar.

smIMG_1673smIMG_1678

2013

1 nov. Möte i Ljungby i samband med kyrkhelg. Bl.a. planerades hur Damlaget kan hjälpa till vid nästa års barn- och ungdomsläger samt 40-årsjubileet på Hjälmargården.

Klädinsamling och packning av två pallar vinterkläder till Dunavtsi. Insamling av pengar till fraktkostnader.

pall

11 juli Möte i samband med sommarlägret på Hjälmargården. Mary Patterson och Robin Vieths från WELS gav glimtar från kvinnornas arbete i LWMS (missionsarbete i vår systerkyrka i USA).

12 april Möte i samband med Biblicumdagar i Norrköping.

Sedan april 2013 har 250 dollar/mån. (c:a 1700 kr.) samlats in och skickats som stöd för prästutbildning, resekostnader och barnarbete i den romska församlingen i Dunavtsi i nordvästra Bulgarien. Tre medlemmar i Damlaget besökte i juni 2013 församlingen i Dunavtsi.  Bilden nedan togs vid detta tillfälle utanför den hyrda gudstjänstlokalen.


Dunavtsi

22-24 febr. Barnläger i Västerås med Peter Öman som ledare. 15 barn deltog.

SAM_0157

SAM_0178

20130223_131350

Pyssel —  Barnen berättar om Daniel i Lejongropen —   Lek i snön

2012

2 nov. Middag och möte hos Anna Karlsson i samband med kyrkhelg i Ljungby. Mia Ahlskog från vår finska systerkyrka i Vasa berättade om sin kyrkas stöd för missionsarbete i en romsk församling i Dunavtsi, Bulgarien. Beslöts att Damlaget ska stödja yttre mission samt barn- och ungdomsverksamhet i Sverige.

4 augusti 900 euro överlämnades till en församling i Kiev via en prästfru som deltog i  ungdomslägret i Sjövik med två tonåringar från Ukraina. Dessa pengar har använts till läkarvård för medlemmar i församlingen.

14 juli Ett tjugotal kvinnor samlades och beslöt bilda en grupp inom LBK där kvinnor kan mötas och stödja varandra och vår kyrka. En insamling påbörjades för stöd till vår systerkyrka i Ukraina.