Vi presenterar här ett urval av psalmer som skrivits eller översatts inom LBK. Klicka på rubriker för noter i PDF-format. Noterna är fria att använda, men om ni vill ha med någon i en sångsamling eller ett häfte ser vi gärna att ni först tar kontakt med någon av oss.

Katarina Eliasson katarina.eliasson@telia.com

Gunilla Hedkvist gunilla.hedkvist@telia.com


Av nåd

Texten är skriven av Christian L. Scheidt, 1706-61. Översättning: Katarina Eliasson, 2006


Den gyllne solens glans

Denna psalm av Paul Gerhardt, 1607-76, har översatts till svenska av Ingalill Hedin. Musik: Johan Georg Ebeling, 1666.


Fader vi prisar dig

En gammal morgonpsalm vars originaltext troligen är skriven av Gregorius I 540-604. Melodi Antiphoner, Paris 1681. Fri översättning från engelskan är gjord av Seth Erlandsson, 2000.


Gud allt förordnar till mitt väl

Tysk psalm, skriven av Samuel Rodigast 1649-1708. Originaltitel Was Gott tut. Vår översättning är gjord från engelskan där den heter What God Ordains Is Always Good. Melodin är gjord av Severus Gastorius 1646-1682. Den svenska översättningen är gjord av Katarina Eliasson 2004.


Guds Lamm min Herre Jesus kär

Den ursprungliga texten skrevs av Bartholomäeus Helder, 1585-1635. Svensk översättning av Katarina Eliasson, 2009. Musik: C P E Bach, 1714-88


Guds ord för alltid skall bestå

Denna psalm, vars ursprungliga text har skrivits av N F S Grundtvig har översatts till svenska från engelskan av Tim och Sara Bülow och bearbetats av Katarina Eliasson. Musik: Friedrich O. Reuter, 1863-1924.


Han är slagen och förkastad

Den engelska ursprungstesten, Stricken, Smitted and Afflicted, är författad av Thomas Kelly, 1769-1855. Musiken kommer från ”Geistliche Volkslieder”, Paderborn, 1850. Svensk översättning av Katarina Eliasson, 2007


Herre endast du

Texten är skriven av Katarina Eliasson, 2006.


Himmelens och jordens Herre

Tysk psalm av Heinrich Albert, 1642, musik: E. Gr. Översättning: Katarina Eliasson, 2006


Hör du Jesu röst som ropar

Det engelska originalet Hark, the Voice of Jesus Crying är skrivet av Daniel March, 1816-1909. Melodin är komponerad av Joseph Barnby,1836-96. Svensk text: Tim och Sara Bülow, 2001.


I Ditt namn är jag döpt och renad

Den tyska ursprungstexten är skriven av Johann J. Rambach, 1693-1735. Musik: Johann B. König, 1691-1758. Svensk översättning: Ingalill Hedin, bearb.


Jag förtröstar på dig Jesus

Text av Frances R. Havergal, 1836-79, musik av Henry W. Baker 1821-77. Översättning: Katarina Eliasson, 2010


Jag om min Herre sjunga vill

Texten är skriven av Seth Erlandsson f. 1941. Musik: Alexander R. Reinagle, 1799-1877.


Jag står intill din krubba här

Psalm av P Gerhardt; svensk översättning Katarina Eliasson, 2006. Musik: J.S. Bach 1736


Jag är Guds barn

Psalmen är skriven av Katarina Eliasson, 2012. Musik: Samuel S. Wesley, 1810-76.


Jag är Jesu lilla lamm

Originaltitel Weil ich Jesu Schäflein bin. Text: Henrietta L. von Hayn, 1724-82; översättning Katarina Eliasson, 2003. Musik: Choralbuch… Brüder-Gemeinen, Lepzig 1784


Jesus, med din hand

Den ursprungliga texten är skriven av Nikolaus L. von Zinzendorf, 1700-1760. Musik: Adam Drese, 1620-1701. Den svenska texten har översatts från en engelsk version gjord av Jane L. Borthwick, 1813-97, av Katarina Eliasson, 2006.


Jesus, min Frälsare

En tysk nattvardspsalm av en okänd tysk psalmförfattare. Musik: Schlesische Volkslieder, Leipzig, 1842. Svensk översättning: Katarina Eliasson, Birgitta Erlandsson.


Käre Herre, led mitt liv

Text: Frances R. Havergal, 1836-79, svensk text: Katarina Eliasson, 2004. Melodi: William H. Havergal, 1793-1870


Låt oss glada hemåt fara

Engelsk text: John Fawcett, översatt till svenska av Sara Bülow. Musik Henry Smart, 1897.


Nu dukas Herrens måltid fram

Text: Gunilla Hedkvist, 2006. Musik: C. Nielsen, 1915.


Nåden allena

Text och musik: Ingvar Adriansson, 2015.


Psalm 72:1 och Psalm 72:2

Text: Psaltaren 72; Jesaja 7:14; Matt 1:13

Musik: K. Braw 2003 (Refräng), K. Moldenhauer 1993 (Psalmton)

Koralnoter: Psalm 72:1 och Psalm 72:2


Stor är glädjen denna dagen

Doppsalm på svensk folkmelodi, text Katarina Eliasson, 1999.