Detta är en samling minnesdokument som kan laddas ner och användas för att uppvakta nära & kära vid stora högtider. Samtliga kan laddas ner i PDF-format. Dokumenten är fria att använda främst av kyrkans pastorer och övriga församlingsmedlemmar, men det finns också gåvobrev som kan användas av alla som väljer att ge en gåva till Lutherska Bekännelsekyrkan.

För bästa resultat bör dokumenten skrivas ut i färg på ett papper med tjockare kvalité än vanligt kopieringspapper. Tryck på länken efter beskrivningarna för att titta närmare på, ladda ner eller skriva ut filen.

Vigselbevis

vigselbevis-1 Vigselbevis i A5-format (dubbelsidigt A4). Texter: 1 Kor 4:7-13 och Matt 19:5-6. Vigselbevis 1

vigselbevis-2 Vigselbevis i A5-format (dubbelsidigt A4). Texter: 1 Kor 4:7-13 och Matt 19:5-6. Vigselbevis 2

vigselbevis-3Vigselbevis i A5-format (dubbelsidigt A4). Texter: 1 Kor 4:7-13 och Matt 19:5-6. Vigselbevis 3

Vigselbevis A4 Vigselbevis i A4-format. Lämpligt för inramning. Text: 1 Kor 13:4-7. Vigselbevis A4_1

Vigselbevis A4_2 Vigselbevis i A4-format. Lämpligt för inramning. Text: 1 Kor 13:4-7. Vigselbevis A4_2

Vigselbevis A4_3 Vigselbevis i A4-format. Lämpligt för inramning. Text: 1 Kor 13:4-7. Vigselbevis A4_3

Dopbevis

dopbevis-1Dopbevis A5-format (dubbelsidigt A4). Text: Gal 3:26-27. Dopbevis 1

Dopbevis-2 Dopbevis A5-forat (dubbelsidigt A4). Text: Joh 10:27-28. Dopbevis 2

dopbevis-3 Dopbevis A5-format (dubbelsidigt A4). Text: Matt 28:19. Dopbevis 3

Dopbevis 4 Dopbevis A5-format (dubbelsidigt A4). Text: Matt 19:14. Dopbevis 4

Dopbevis A4_1 Dopbevis A4-format. Lämpligt för inramning. Text: Gal 3:26-27. Dopbevis_A4

Dopbevis A4_2 Dopbevis A4-format. Lämpligt för inramning. Text: Joh 10:27-28. Dopbevis_A4_2

Dopbevis A4_3 Dopbevis A4-format. Lämpligt för inramning. Text: Matt 19:14. Dopbevis_A4_3

Fadderbrev

Ett minne eller bevis till den som utsetts till fadder. I kortet finns en text som påminner om fadderns viktigaste uppgifter; att vara en förebedjare för sitt fadderbarn samt att undervisa honom eller henne i den kristna tron.

fadderbrev-1 Fadderbrev A5-format (dubbesidigt A4). Texter: Ps 32:8, Ords. 22:9. Fadderbrev 1

fadderbrev-2 Fadderbrev A5-format (dubbesidigt A4). Texter: Ps 32:8, Ords. 22:9. Fadderbrev 2

fadderbrev-3 Fadderbrev A5-format (dubbesidigt A4). Texter: Ps 32:8, Ords. 22:9. Fadderbrev 3

Konfirmationsbevis

Kommer förhoppningsvis inom en snar framtid.

Gåvobrev – Kondoleans

Ett kondoleanskort som visar att en gåva skänkts till Lutherska Bekännelsekyrkan i samband med ett dödsfall. Dessa kort kan användas av alla som väljer att ge en gåva till Lutherska Bekännelsekyrkan.

kondoleans-1 Kondoleans A5-format (dubbelsidigt A4). Texter: Lova Herren 712, Joh 11:25. Kondoleans 1

kondoleans-2 Kondoleans A5-format (dubbelsidigt A4). Texter: Lova Herren 712, Ps 2:3-4. Kondoleans 2

Gåvobrev – Högtidsdag

Ett gratulationskort som visar att en gåva skänkts till Lutherska Bekännelsekyrkan i samband med en särskild högtidsdag. Dessa kort kan användas av alla som väljer att ge en gåva till Lutherska Bekännelsekyrkan.

gratulation-1 Gratulationskort A5-format (dubbelsidigt A4). Text: Ps 118:24. Gratulation 1

gratulation-2 Gratulationskort A5-format (dubbelsidigt A4). Text: Ps 103:1-2. Gratulation 2