Låt ditt rike komma

Jesus sade: “Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden, han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda: först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när...

Fortsätt att läsa

Kom ihåg vem du är

“I tron vägrade Mose som vuxen att kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden” (Hebr 11:24-25). Mose hade skäl till att vara väldigt förvirrad över vem han var. Han föddes i Egypten fast hans föräldrar var...

Fortsätt att läsa

Bygg upp andra

Jesus sade också till den som bjudit honom: “När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig...

Fortsätt att läsa

Ge mig styrka!

När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beer-Sheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sade: ”Nu är det nog, Herre....

Fortsätt att läsa

Den som redan har allt

“Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen” (Rom 11:35-36). “Vilken gåva ger man åt den som redan har allt?” Denna fråga har ibland används som en slogan i reklam...

Fortsätt att läsa

Vila för våra själar

Sedan sade han till dem: “Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten” (Mark 2:27-28). Ordet “sabbat” betyder “vila”. När Gud skapade världen “arbetade” han sex dagar, och den sjunde dagen vilade han – då slutade han med sitt skapande verk. Därför...

Fortsätt att läsa

Att hålla Kristus i centrum i äktenskapet

“Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. … Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den” (Ef 5:22,25). Det är inte svårt att föreställa sig någon som läser detta bibelställe och frågar sig själv: “Undra hur det...

Fortsätt att läsa

Betraktelse på Långfredagen

Andakt av Ingvar Adriansson, som förkunnar berättelsen om Jesu lidande och död, och som särskilt betraktar Jesu sju ord på korset: “Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör” (Luk 23:34) “Kvinna, där är din son.” “Där är din mor.” (Joh 19:26-27) “Jag säger dig sanningen: I dag...

Fortsätt att läsa