Hjälp mig, Herre!

”Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst” (Apg 2:21). Operatören svarar: ”SOS 112, vad har inträffat?” När människor ringer 112 så söker de hjälp. ”Någon har brutit sig in i mitt hem! Mitt hus brinner! Det har inträffat en svår olycka på...

Fortsätt att läsa

En Frälsare för alla människor

”Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel” (Luk 2:29-32). Vi människor har en ovana att fokusera...

Fortsätt att läsa

Var är du?

Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” (1 Mos 3:9). ”Var är du?” Den allsmäktige och allvetande Guden över universum ställde inte den frågan för att han behövde hjälp med att lokalisera Adam. Han ställde den för att han ville ge mannen en chans...

Fortsätt att läsa

Låt ditt rike komma

Jesus sade: ”Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden, han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda: först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när...

Fortsätt att läsa

Kom ihåg vem du är

“I tron vägrade Mose som vuxen att kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden” (Hebr 11:24-25). Mose hade skäl till att vara väldigt förvirrad över vem han var. Han föddes i Egypten fast hans föräldrar var...

Fortsätt att läsa

Bygg upp andra

Jesus sade också till den som bjudit honom: ”När du bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig...

Fortsätt att läsa

Ge mig styrka!

När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beer-Sheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sade: ”Nu är det nog, Herre....

Fortsätt att läsa

Den som redan har allt

”Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen” (Rom 11:35-36). ”Vilken gåva ger man åt den som redan har allt?” Denna fråga har ibland används som en slogan i reklam...

Fortsätt att läsa

Vila för våra själar

Sedan sade han till dem: ”Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten” (Mark 2:27-28). Ordet ”sabbat” betyder ”vila”. När Gud skapade världen ”arbetade” han sex dagar, och den sjunde dagen vilade han – då slutade han med sitt skapande verk. Därför...

Fortsätt att läsa