Trösteord i kristider

På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: ”Vi far över till andra sidan.” De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med.Då kom en stark stormvind, och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv...

Fortsätt att läsa

Frågor & svar om coronaviruset: Borde vi vara oroliga? Är viruset ett straff? (etc.)

I denna tid av oro kan många olika funderingar dyka upp. Låt oss hämta tröst och vägledning från Guds ord! Följande videobetraktelser är på engelska och är gjorda av Peace Devotions, ett projekt av vår systersynod ELS. Fråga: Borde vi vara oroliga? ”Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad...

Fortsätt att läsa

Vad tycker du om förändring?

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: ”Gud bevare dig,...

Fortsätt att läsa

Offerlammet

Isak sade till sin far Abraham: ”Far!” Han svarade: ”Jag är här, min son.” Han sade: ”Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” Abraham svarade: ”Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans. (1 Mos 22:7-8) Orden...

Fortsätt att läsa

En farlig gäst

[Jesus sade] “Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen” (Matt 5:22). Forskare vid ett universitet gjorde en studie i effekterna av att bära på fiendskap mot någon. När du hyser agg mot någon kan det påverka din fysiologi. Exempelvis kan denna vrede skapa problem i ditt...

Fortsätt att läsa

Jesus är vår lift ?

”Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh 14:6 Kära vänner i Kristus, Den här tiden på året är det många som reser iväg för att åka skidor. Särskilt lockande är det när snön har lyst med sin frånvaro hela...

Fortsätt att läsa

Var är Gud?

“Nej, detta är den fasta jag vill ha: (…) Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen...

Fortsätt att läsa

Gud väljer tvärtom

Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka” (1 Kor 1:27) Jag har provat följande experiment: När jag skopar glass åt mina två barn samtidigt lägger jag medvetet mer glass...

Fortsätt att läsa