Hjälparen

    På sjätte söndagen efter påsk talar våra texter om att Hjälparen den Helige Ande. Jesus lämnade inte sina lärjungar hjälplösa.  Han skulle klä dem med kraft ifrån höjden. Han skulle öppna vägen för ordet genom att ge människorna ett styng i hjärtat. Han skulle ge sina sändebud en...

Fortsätt att läsa

Kristi Himmelsfärd

    På torsdag firar vi Kristi himmelsfärds dag.  Men vad innebär himmelsfärden? Jesus avslutar sin verksamhet här på jorden. De något förundrade lärjungarna fick vid himmelsfärden besök av två män i vita kläder som sade: varför står ni och ser mot himmelen. De förklarar nu att Han har farit...

Fortsätt att läsa

Bönen

  Alla har vi säkert en eller flera gånger upplevt djup sorg och översvallande lycka, där vårt innersta sjuder av glädje eller grämer sig i förtvivlan och sorg. Vårt liv här på jorden skiftar. En liten tid är det lycka och en liten tid är det sorg. Tidens växling av...

Fortsätt att läsa

Sanningens Ande

  Kämpa trons goda kamp säger aposteln Paulus. Trons kamp är en kamp för livet. Tron är hotad och måste värja sig för döden Hotet kommer både inifrån människan själv och utifrån. Var än frestelsen föds, utom eller inom oss själva, är den dödens redskap och ett hot mot livet....

Fortsätt att läsa

Vägen till livet

En kort tid med sorg, en kort tid med glädje är en god sammanfattning av vårt liv här på jorden. Gud som i sin stora nåd vet bättre än vi själva vad vi behöver har tänkt på detta för att ingen av oss ska bli efter på vägen. Han vet...

Fortsätt att läsa

Den Gode Herden

Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom...

Fortsätt att läsa