Kom ihåg ditt förhållande till din barmhärtige Gud

“Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet.” Titus 3:4-5 En gammal saga låter ungefär såhär: Den lille pojken Henning och den lilla flickan Margareta tillbringar några dagar...

Fortsätt att läsa

Älskad av Gud

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. (2 Kor 5:17) En kvinna fick ett nytt jobb i en kundserviceavdelning. Hela dagen, varje dag, svarade hon på klagomål med ett leende på sina läppar. En dag när hon kom...

Fortsätt att läsa

Inte en av oss

Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som...

Fortsätt att läsa

Nåd och förlåtelse

”Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå och arbeta i vingården i dag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sedan kom mannen till den andre och sade samma sak. Han...

Fortsätt att läsa

Frid i Jesus är sann frid

“Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.” (Kol 3:16) I 1971 producerade ett välkänt läskföretag en sång som snabbt hann bli en hitlåt. TV-reklamen visade unga människor...

Fortsätt att läsa

Alla behöver få höra det på nytt

Johannes fick i fängelset höra talas om Jesu gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: ”Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?” Matt. 11:2,3 Visst blir vi lite förvånade över Johannes Döparens fråga? Han är väl den vi skulle sätta...

Fortsätt att läsa

En kung som ger oss nåd och frid

Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus (Upp. 1:4-5) Hur använder vi ordet hopp? Ofta används det inte som något annat än en önskan: ”Jag hoppas det inte blir...

Fortsätt att läsa

Utvald

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet...

Fortsätt att läsa

Han bar våra synder

Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. (1 Pet 2:24) Vad är synd? Ett gammalt ord som inte hör hemma i vårt moderna samhälle? En del försöker förneka...

Fortsätt att läsa

Berätta att graven är tom!

”Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er.” De skyndade sig då bort från...

Fortsätt att läsa