Hitta predikningar efter Bibeltexter

Varje predikan som publiceras taggas med Bibelboken som predikotexten är hämtad från. Här kan du klicka dig vidare för att hitta predikningar under respektive Bibelbok, och under de fyra evangelierna även respektive kapitel. Bibelböcker och kapitel som inte har predikats över bland inspelningarna är kursiverade. Eftersom det oftast predikas över nytestamentliga texter är listan i ”fel” ordning med NT först och GT sist.

Nya testamentet

Matteusevangeliet (Matt)
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

Markusevangeliet (Mark)
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

Lukasevangeliet (Luk)
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24

Johannesevangeliet (Joh)
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

Apostlagärningarna (Apg)

Romarbrevet (Rom)
Första Korintierbrevet (1 Kor)
Andra Korintierbrevet (2 Kor)
Galaterbrevet (Gal)
Efesierbrevet (Ef)
Filipperbrevet (Fil)
Kolosserbrevet (Kol)
Första Tessalonikerbrevet (1 Tess)
Andra Tessalonikerbrevet (2 Tess)
Första Timoteusbrevet (1 Tim)
Andra Timoteusbrevet (2 Tim)
Brevet till Titus (Tit)
Brevet till Filemon (Filem)

Hebreerbrevet (Hebr)
Jakobs brev (Jak)
Första Petrusbrevet (1 Petr)
Andra Petrusbrevet (2 Petr)
Första Johannesbrevet (1 Joh)
Andra Johannesbrevet (2 Joh)
Tredje Johannesbrevet (3 Joh)
Judas brev (Jud)

Uppenbarelseboken (Upp)

Gamla testamentet

Första Moseboken (1 Mos)
Andra Moseboken (2 Mos)
Tredje Moseboken (3 Mos)
Fjärde Moseboken (4 Mos)
Femte Moseboken (5 Mos)

Josua (Jos)
Domarboken (Dom)
Rut
Första Samuelsboken (1 Sam)
Andra Samuelsboken (2 Sam)
Första Kungaboken (1 Kung
Andra Kungaboken (2 Kung)
Första Krönikeboken (1 Krön)
Andra Krönikeboken (2 Krön)
Esra
Nehemja (Neh)
Ester (Est)

Job
Psaltaren (Ps)
Ordspråksboken (Ords)
Predikaren (Pred)
Höga Visan (Höga)

Jesaja (Jes)
Jeremia (Jer)
Klagovisorna (Klag)
Hesekiel (Hes)
Daniel (Dan)

Hosea (Hos)
Joel
Amos
Obadja (Ob)
Jona
Mika
Nahum (Nah)
Habackuk (Hab)
Sefanja (Sef)
Haggai (Hagg)
Sakarja (Sak)
Malaki (Mal)