Om församlingen

Till dess att vi hittat en permanent lokal för vår verksamhet håller vi oftast till på Hartwickska huset på Södermalm. Det kan dock variera från söndag till söndag så var uppmärksam för vad som gäller för just den aktuella dagen. Välkommen!

 

Program för november och december:

 

Söndag 13/11, Hartwickska huset

10:30 Gudstjänst

 

Söndag 27/11, Hartwickska huset

10:30 Gudstjänst

 

Söndag 4/12, Hartwickska huset

10:30 Gudstjänst

 

Söndag 18/12, Hartwickska huset

10:30 Gudstjänst

 

Gåvor

Gåvor tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2, eller Swish nr 123 623 44 88.

 

Kontakta oss

Peter Öman, Kyrkoherde
peter.oman@bekannelse.se

Olle Sjödahl, Ordförande
eliasson_olle@hotmail.com

 

Lyssna till predikningar

Håller du till i Stockholm kan du titta på Lutherska Bekännelsekyrkans sändningar på Öppna kanalen Stockholm. På initiativ av LBK Stockholm visas inspelade predikningar varje tisdag och fredag kl.18. Du hittar mer info om Öppna kanalen på deras hemsida.

Du kan även lyssna till inspelade predikningar här på LBK:s hemsida och följa församlingens kanal på Youtube.Läs äldre månadsbrev i arkivet: https://www.bekannelse.se/forsamlingar/stockholm/stockholm-arkiv/