Om församlingen

Välkommen till LBK Stockholm! Vi firar gudstjänst på Hartwickska huset på Södermalm kl 10:30 nästan varje söndag. Adressen är S:t Paulsgatan 39. Se program nedan. Varmt välkommen till oss!

Program för november och december:

Söndag 5/11
10:30 Gudstjänst
 
Tisdag 7/11 Sal ”Westin”
19:00 Bibelsamtal med Luke Wolfgram och Allen Sorum från WELS
 
Söndag 12/11
10:30 Gudstjänst sammanlyst med LFS
 
Söndag 19/11 Adventskyrkan
11:00 Sammanlyst gudstjänst hos LFS
 
Söndag 26/11
10:30 Gudstjänst
 
Söndag 3/12, 1a Advent. Adventskyrkan
11:00 Sammanlyst gudstjänst hos LFS
 
Söndag 10/12, 2a Advent.
10:30 Gudstjänst sammanlyst med LFS
 
Söndag 17/12, 3e Advent. Axelsberg
11:00 Gudstjänst och söndagsskolans julavslutning

 

Gåvor

Gåvor tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2, eller Swish nr 123 623 44 88.

 

Kontakta oss

Peter Öman, Kyrkoherde
peter.oman@bekannelse.se

Olle Sjödahl, Ordförande
eliasson_olle@hotmail.com

Lyssna till predikningar

Håller du till i Stockholm kan du titta på Lutherska Bekännelsekyrkans sändningar på Öppna kanalen Stockholm. På initiativ av LBK Stockholm visas inspelade predikningar varje tisdag och fredag kl.18. Du hittar mer info om Öppna kanalen på deras hemsida.

Du kan även lyssna till inspelade predikningar här på LBK:s hemsida och följa församlingens kanal på Youtube.Läs äldre månadsbrev i arkivet: https://www.bekannelse.se/forsamlingar/stockholm/stockholm-arkiv/