Den här gåvan tar du med dig – Gudstjänst i Stockholm 1:a söndagen efter trefaldighet

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Joh 1:29-34 på första söndagen efter trefaldighet.

2 juni 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd! 30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. 31 Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten.”
32 Johannes vittnade och sade: ”Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son.”