Om församlingen

Välkomna till våra gudstjänster! Just nu letar vi ny lokal och kommer eventuellt vara på olika platser från söndag till söndag. Var uppmärksam på vilken plats som gäller för just den aktuella söndagen.

 

Månadsbrev december 2021

 

Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Matt 21:8-9

 

Kära församling och vänner i Kristus,

Ordet advent betyder ankomst. Guds folk under gamla testamentets tid väntade på den utlovade frälsaren som skulle komma. När Jesus red in i Jerusalem välkomnades han som den länge efterlängtade Messias. Man ropade ”Hosianna” som betyder ”Herre, fräls!”. Många väntade sig att han vid sin ankomst skulle tillträde som världslig kung över Israel och frigöra dem från romarna. Men istället istället lät han sig tillfångatas, hånas och dödas. Antagligen till besvikelse för dem som hoppats på ett ärofyllt jordiskt rike.

Men Jesus kom inte för att upprätta ett jordiskt rike. Han kom visserligen för att befria sitt folk. Men inte från en ockupationsmakt eller från förtryck här i världen. Han kom för att, enligt löftet, befria alla människor från lagens bojor, från synd och evig död. Han tog våra skulder på sig och led och dog för att sona straffet som var vårt. Och han uppstod igen som segrare över döden!

Enda sedan Jesu tid på jorden lever vi i den sista tiden. Vi väntar på Jesu utlovade andra ankomst. Och vi kan med tillförsikt se fram emot den sista dagen, när basunen ljuder och alla döda ska uppstå. Då ska han komma tillbaka i härlighet för att frälsa alla som väntar på honom. Hosianna! Amen

Olle Sjödahl

 

Program för december

 

2a Advent 5/12, Zoom från Norrköping

11:00 Zoomgudstjänst

 

3e Advent 12/12, Johan Movingers gymnasium (OBS ny lokal)

10:30 Gudstjänst

 

4e Advent 19/12, julavslutning hos fam Öman

11:00 Familjegudstjänst

 

Juldagen 25/12, Zoom

11:00 Julgudstjänst via Zoom

 

Övrigt

  • Östermalms föreningsråd stänger sina lokaler för uthyrning vilket gör att vi behöver se oss om efter en ny lokal. Söndag den 3e Advent provar vi att vara på Johan Movingers gymnasium i Solna.

  • Under påskhelgen 14-17/4 nästa år planeras det för skidläger i Kåbdalis.

  • Skypeandakt onsdagar kl. 20:30.

  • Prenumerera gärna på Lutherska bekännelsebrevet. Det skickas ut varje dag (eller mindre ofta om så önskas) och innehåller betraktelser, katekesundervisning och annat bra. Se bekannelse.se under ”LÄS”.

  • Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2, eller Swisch nr 123 623 44 88.

 

Guds välsignelse,

Olle

 

Kontakta oss

Peter Öman, Kyrkoherde
peter.oman@bekannelse.se

Olle Sjödahl, Ordförande
eliasson_olle@hotmail.com

Lyssna till predikningar

Håller du till i Stockholm kan du titta på Lutherska Bekännelsekyrkans sändningar på Öppna kanalen Stockholm. På initiativ av LBK Stockholm visas inspelade predikningar varje tisdag och fredag kl.18. Du hittar mer info om Öppna kanalen på deras hemsida.

Du kan även lyssna till inspelade predikningar här på LBK:s hemsida och följa församlingens kanal på Youtube.Läs äldre månadsbrev i arkivet: https://www.bekannelse.se/forsamlingar/stockholm/stockholm-arkiv/