LBK Stockholm

Om församlingen

Välkomna till våra gudstjänster på Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148, Stockholm. För gudstjänster på annan plats än Östermalms föreningsråd, skriv till lbkstockholm@gmail.com för mer info.

Håller du till i Stockholm kan du titta på Lutherska Bekännelsekyrkans sändningar på Öppna kanalen Stockholm. På initiativ av LBK Stockholm visas inspelade predikningar varje tisdag och fredag kl.18. Du hittar mer info om Öppna kanalen på deras hemsida.

Du kan även lyssna till inspelade predikningar här på LBK:s hemsida och följa församlingens kanal på Youtube.


Månadsbrev

April 2020

”Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem, från döden ska jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din udd?” Hos 13:14

Kära församling och vänner i Kristus,

Social distansering är ett av många begrepp som fått ett kraftigt uppsving den senaste månaden. Runtom i världen, och här i Sverige, vidtas olika åtgärder för att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset. Åtgärderna kan se lite olika ut, men det gemensamma syftet är att minska mellanmänsklig (fysisk) kontakt för att därigenom ge viruset färre chanser att sprida sig. Alla människor (inklusive en själv) är potentiella bärare av smittan och därför är de flesta restriktiva i sin kontakt med andra människor, både för sin egen och för andras skull. Parallellt med dessa smittreducerande åtgärder läggs det oerhörda resurser världen över på att forska fram ett vaccin mot sjukdomen.

Oavsett om vi smittats av Covid-19 eller inte så bär vi alla på en annan, och farligare, sjukdom. En ärftlig sjukdom som vi lidit av sedan födseln och som dagligen skadar oss själva och andra. Den leder faktiskt till döden. Sjukdomen kallas synd. Smittan startade redan hos de första människorna och har sedan spridit sig över hela världen. Sjukdomen kan distansera oss från varandra, men framförallt distanserar den oss från Gud.

Men tack och lov fanns en räddning undan denna sjukdom planerad redan då smittan startade. Jesus, Guds son, kom till världen och levde här som den ende som inte själv var drabbad av sjukdomen. Man skulle kunna tänka sig att han därför ville distansera sig från alla sjuka människor runtomkring honom. Men icke. Han levde nära syndare, undervisade och botade. Och han gick längre än någon mänsklig läkare någonsin kan göra. Han tog vår sjukdom på sig, väl medveten om att det var en dödlig sjukdom. Detta gjorde han för att vi skulle bli fria från sjukdomens konsekvenser. Vilken oerhörd gåva! Vi bär fortfarande på smittan, men den leder inte till döden. Jesus har tagit udden av den. Genom Jesu återlösning är vi inte längre distanserade från Gud, utan har frid med Honom. Amen

 

Program för april

 

Söndag 5/4, Östermalms föreningsråd

10:30 Gudstjänst

Söndag 12/4, Pumpan OBS!

10:30 Gudstjänst

Söndag 19/4, plats meddelas senare

10:00 Barnundervisning

11:00 Familjegudstjänst

Söndag 26/4, hos fam Nordberg

10:00 Läsegudstjänst

 

Övrigt

* Skypeandakt onsdagar kl. 20:30.

* Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse,

Olle


Läs äldre månadsbrev i arkivet: https://www.bekannelse.se/forsamlingar/stockholm/stockholm-arkiv/