Arkivet för LBK Stockholms månadsbrev

Månadsbrev December 2016

Jag sjunga vill för Gud min sång Ännu en gång Från dessa jordens dalar. Vår Herre Kristus hämtar mig Snart hem till sig I himlens höga salar.
Med blixtens fart Han kommer snart I härlighet, När ingen vet, Och Guds basuner talar.
M. B. Landstad
P. Jonsson

Kära församling och vänner i Kristus,

Tiden går så fort, hör man ofta sägas. Och de flesta känner nog så, mer och mer ju äldre man blir. Själv tycker jag att det känns som helt nyligen som jag skrev ett månadsbrev för december, ändå har det uppenbarligen gått ett år sedan dess.

Återigen firar vi Advent, början på ett nytt kyrkoår. Advent betyder ankomst, vilket kanske i första hand för tankarna till julen och Jesu födelse som ligger nära i tid. Men Advent ska också påminna oss om Kristi andra ankomst, och att vi ska förbereda oss inför denna. I liknelsen om de tio jungfrurna uppmanar Jesus oss att hålla oss vakna, ”för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer”. De fem jungfrurna som inte hade tillräckligt med olja och gick för att köpa mer fann sig utestängda från bröllopsfesten när de kom tillbaka. Likt brudgummen kan den yttersta dagen komma närsomhelst; imorgon eller långt efter att vi redan insomnat.

Att tiden går fort kan kännas vemodigt och skrämmande. Men vi ska komma ihåg vad som väntar oss vid tidens slut, och vi ska hålla oss vakande och väntande. ”Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.” (1 Tess 5:8-11) Amen

Olle Sjödahl

Program för december
4/12 2a Advent Gudstjänst kl 11:00 på Pumpan. Nattvard kl 10:30

11/12 3e Advent Läsegudstjänst kl 11:00 på Pumpan.

18/12 4e Advent Söndagsskolans julavslutning kl 10:00 hos fam Öman i Axelsberg. Påföljande julgudstjänst kl 11:00.

Övrigt
Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds frid, god jul och gott nytt år!

Månadsbrev Oktober 2016

23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. 24 Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. 25 Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.
Heb 10:23-25

Kära församling och vänner i Kristus,

Hösten är här och året går mot sitt slut. I naturen ser vi att träden blir gula och tappar löven, fåglar flyttar och djur går i dvala. Hösten ger en känsla av att inte bara året, utan även livet går mot sitt slut.

Vi vet inte när vår sista dag kommer. Vi vet inte heller när den yttersta dagen kommer. Vi vet bara att den närmar sig. Aposteln uppmanar oss att ”inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra”. Som kristna har vi inget att frukta av att den sista dagen närmar sig. Även kristna kan naturligtvis känna rädsla inför döden, men vi har löfte om uppståndelse och evigt liv, precis som Kristus uppstod från de döda. Vi ska hålla fast vi vid hoppets bekännelse, vid evangelium, och vi ska uppmuntra varandra. ”För han som har gett oss löftet är trofast.” Amen

Olle Sjödahl

Program för oktober
2/10 Gudstjänst kl 11:00 på Pumpan. Nattvard kl 10:30.

9/10 Gudstjänst kl 11:00 på Pumpan. Nattvard kl 10:30.

16/10 Gudstjänst kl 11:00 på Pumpan. Nattvard kl 10:30.

23/10 Familjegudstjänst kl 11:00 hos familjen Nordberg. Barnundervisning kl 10:00.

30/10 Läsegudstjänst kl 11:00 på Pumpan. (inställd)

Övrigt
Skypeandakterna fortsätter på onsdagar kl 20:30. Observera att man kan behöva uppdatera Skype för att delta.

Alla Helgona-helgen blir det traditionsenlig bibelhelg i Ljungby med bl.a ungdomskväll på fredagen. En given succé!

Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Månadsbrev Augusti 2016

LBK Stockholm månadsbrev augusti 2016

”Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. 20 För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:19-20)

Kära församling och vänner i Kristus,

Hoppas ni haft det bra under sommaren och att ni fått vara lediga från jobb och plugg. En del av er är nyligen hemkomna från sommarlägret på Hjälmargården. Det är alltid uppmuntrande och stärkande att få vara bland trossyskon (inte två eller tre, utan många!) i flera dagar och ta del av god undervisning i Guds ord. Och det kan lätt kännas vemodigt att behöva lämna en sådan tillvaro för att återgå till den världsliga vardagen där man kan känna sig ensam som kristen. Men vi ska komma ihåg att Jesus själv har lovat att vara med oss varje dag intill tidens slut. Vi behöver aldrig känna oss ensamma eller svaga för vi har alltid den Störste vid vår sida.

Våra Gudstjänster i Stockholm för ofta tankarna till bibelordet här ovan. Vi är inte många, men Herren är likväl mitt ibland oss och leder oss på rätt väg och lyssnar till våra böner. Låt oss glädjas åt detta när vi nu drar igång verksamheten igen redan på söndag. Hoppas att få träffa så många som möjligt då!

Program för augusti
– 7/8 Gudstjänst kl 11:00 på Pumpan. Nattvard kl 10:30.
– 14/8 Ingen Gudstjänst i Stockholm. Möjlighet finns att åka ner till Norrköping och delta vid Gudstjänsten som hålls på ungdomslägret där.
– 21/8 Läsegudstjänst kl 11:00 på Pumpan.
– 28/8 Familjegudstjänst kl 11:00 hemma hos Ömans på Selmedalsvägen 46. Barnundervisning kl 10:00.

Övrigt
– 12-15/8 är det ungdomsläger på Breviks lägergård utanför Norrköping. Anmälan sker till Erik Eliasson.
– Skypeandakterna drar igång igen den 17/8, samma tid som innan: kl 20:30.
– Kollekt tas tacksamt emot på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse!
Olle

Månadsbrev Juni 2016

”Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv.” Tit 3:4-7

Kära församling och vänner i Kristus,

Söndagens predikan handlade om dopet, om att alla människor måste födas på nytt för att kunna se Guds rike. Nikodemus, som var mycket bevandrad i skrifterna, kunde inte förstå hur detta skulle gå till. Vi kan läsa i Bibeln att det sker genom dopet i vatten förenat med Guds ord. Men vi kan inte förstå hur det faktiskt går till. Det är ett under som övergår vårt förstånd. En syndig människa blir renad och upptagen som ett Guds barn.

Dopet är en engångshandling som aldrig behöver upprepas. Men helgelsen är ständigt pågående, en kamp mellan den nya omvända människan och vår syndiga natur. Denna kamp kan vi inte vinna med egna krafter. Vi måste hämta kraft i Guds ord där vi gång på gång blir påminda om att vi är frälsta, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av [Guds] barmhärtighet. Tack vare Hans nåd och barmhärtighet står vi rättfärdigförklarade som arvingar med hopp om evigt liv! Amen

Program för juni
6/6 Vårterminen går mot sitt slut och i vanlig ordning avslutar vi på nationaldagen i Axelsberg (kontakta lbkstockholm@gmail.com för vägbeskrivning). Alla är välkomna!

-10:00 Barnundervisning inomhus. Anmälan till lbkstockholm@gmail.com
-11:00 Friluftsgudstjänst. Samling utanför porten.
-12:00 Grillning och lekar. Medtag egen mat och dryck.

12/6 Läsegudstjänst kl 11:00 på Pumpan.

Vi kommer inte att ha några Gudstjänster i Stockholm under resten av sommaren, detta med anledning av att majoriteten av medlemmarna inte brukar vara hemma så mycket. Höstterminen drar igång igen i augusti. Vi kommer ut med program längre fram i sommar.

Övrigt
Vuxenläger på Hjortsbergagården den 16-19 juni med undervisning av pastor Don Pattersson. Program finns i BoB nr 2. Anmäl er till ingridolsson20@gmail.com, ännu finns platser kvar!

Sommarläger och konferens på Hjälmaregården den 27-31 juli.

Kollekten för april inbringade 6000 kr och maj 8500 kr. Tack för era gåvor, de är nödvändiga för församlingens verksamhet! Kollekt ges på plusgiro 65 67 62-2.

Guds välsignelse och en skön sommar!
Olle

Månadsbrev December 2015

Hosianna

”Hosianna, Davids son. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn”

Så ropade folket när Jesus red in i Jerusalem. Ödmjukt lät han sig bäras av en åsna, säkert till någras besvikelse. Många väntade sig att Jesus skulle komma i makt och ära och skapa ett rike på jorden åt sitt folk. Men hela Jesu liv, från födelsen i krubban till döden på korset, präglades av ödmjukhet och avsaknad av yttre makt och glans. Hans uppdrag var inte att befria folket från romarna eller skapa ett världsligt rike år judarna. Hans uppdrag var att leva ett fullkomligt liv, helt utan synd, som ingen människa kan förmå. Hans uppdrag var att ta på sig straffet för våra synder och dö på korset. Hans uppdrag var att besegra döden, uppstå från graven och vinna evig salighet åt oss.

Kära vänner, vi står nu inför ett nytt kyrkoår. Vi får än en gång fira advent och påminnas om Jesu ankomst till jorden. Vilken gåva att Gud sände sin enfödde son till frälsning för oss! Men vi får också påminnas om det vi fortfarande väntar på; Jesu andra ankomst då han inte ska komma som ett ringa barn utan som hela världens domare. Låt oss hålla oss vakande så att den dagen inte kommer som en tjuv om natten. Men vi ska inte vara rädda. Tack vare det som Jesus gjorde under sin förra tid på jorden kan vi med tillförsikt se fram emot hans återkomst och glada ropa ”Hosianna, Davids son. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.”

Olle Sjödahl

Program för december

6/12, 2a Advent. Gudstjänst kl 1100 på Pumpan, Nattvard 1030.

12/12 alt 13/12. Församlingsträff. Aktivitetsgruppen inbjuder till bowling.

13/12, 3e Advent. Läsegudstjänst kl 1100 på Pumpan.

20/12, 4e Advent. Familjegudstjänst hos Ömans i Axelsberg. Barnundervisning kl 10, Gudstjänst kl 11, Lunch kl 12.

Onsdagar 20:30 Skypeandakt.

Övrigt

Kyrkokonferensen på Hjälmargården blir den 27-31/7 och planeringsgruppen tar gärna emot förslag på ämnen. Alla förslag kan skickas till mig på lbkstockholm@gmail.com.

Ungdomsgruppen planerar att anordna en ungdomsträff i Stockholm under våren. Datum är inte bestämt, men man kan ändå börja ladda redan nu.

Församlingens årsstämma ska hållas under början av 2016. Olle skickar ut en förfrågan via Doodle enligt gängse rutin. Fundera på om det är något särskilt ni vill ta upp.

Kollekterna under oktober månad inbringade 7170 kr. Kollekt tas tacksamt emot på pg 65 67 62-2.

Glad Advent och Guds välsignelse!
Olle och Peter

Månadsbrev Maj 2015

Kära församling och vänner i Kristus! Efter ett bra förslag och beslut vid stämman inför vi nu församlingens månadsbrev. Tanken är att det ska innehålla uppgifter om kommande program, eventuella nyheter och liknande. Det är fritt fram att komma med önskemål om man vill att brevet ska innehålla något särskilt.

Kort om den gångna stämman: Till ny ordförande valdes Olle Sjödahl (tackar än en gång för förtroendet), till kassör Ulf Westerberg och till revisor Magdalena Stare. Det beslutades även att börja avlöna Peter för hans goda arbete i församlingen. Vi börjar med 10% av heltid och utvärderar till hösten. Två punkter på dagordningen kvarstår dock att avhandla, nämligen dem om revisionsberättelse och ansvarsfrihet för kassör och styrelse. Jag påminner än en gång om den extrainsatta stämman. Klicka in på Doodle och markera de tider ni kan vara tillgängliga på Skype!

Herrens frid,
Olle

”Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min.” (Jesaja 43:1)

”Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er?” (Matt 6:28-30)

Våren är en tid då svensken tinar fram efter en lång vinter. Vi blir lite piggare, lite gladare och tittar yrvaket upp från våra skärmar mot solen som värmer och ger liv. Vi talar med varandra om vädret och hur vi nu är mitt i de där ljusare tiderna som vi tröstat varandra med under den långa, blöta vintern. Men hur ofta påminner vi varandra om vem det är som skapat årstiderna och gör så att solen går upp ännu en nådens dag? Hur ofta stannar vi upp för att tacka vår himmelske Fader för att han skapat våren?

Det återvändande livet vi ser hos blommor och fåglar är en påminnelse om att Gud gett också oss nytt liv. Han som har omsorg om naturen har så mycket mer omsorg om oss som är hans barn. Jesus visar på naturens vittnesbörd om en god Gud och påminner oss samtidigt om att denne Gud älskar oss mycket mer än han älskar naturen omkring oss. Gud bryr sig om skapelsen och uppehåller den, men dig älskade han så mycket att han utgav sin enfödde son i döden för att du skulle ha liv i honom. Amen!

Kh Peter Öman

Program för maj månad

Jacob Nordberg hälsar: ”Varmt välkommen på familjegudstjänst och församlingsdag den 10:e maj hos Jacob (och snart även Hanna) på Storängsgatan 11 i Norra Djurgårdsstaden. Barnundervisningen börjar kl 10 och gudstjänsten kl 11. Efter gudstjänsten beger vi oss till Stora Skuggan för att grilla, spela kubb och annat kul. Här finns även en 4H gård med djur. Ta med egen mat att grilla. Vi fixar ketchup och senap.”

Den 31:a maj har vi planerat in en familjegudstjänst, men vi återkommer med plats.

Varje torsdag har vi Skypeandakt 20.30 och alla är varmt välkomna att delta. Tipsa gärna vänner och bekanta! Skicka kontaktförfrågan till peter.oman2 via Skype om du vill vara med.

Övrig information

Vår kassör Ulf Westerberg låter hälsa att april månads gåvor till församlingen uppgick till 7.550 kronor vilket vi tackar för. Gud älskar en glad givare. Alla gåvor tas tacksamt emot till församlingens plusgiro-nummer (pg) 65 67 62-2.

CELC Europa har konferens på Hjortsbergagården utanför Ljungby den 5-7 juni. Program och anmälningsformulär finns på CELC Europa 2015.

Årets sommarläger på Hjälmargården är den 22-26/7. Anmälan till Anna Karlsson senast 22 juni: anmalanlbk@gmail.com eller tel. 0372 19068, alt.070 6693849. Programmet hittar du här: Hjälmargården 2015.

Delvis parallellt med sommarlägret anordnar LBKung ett internationellt ungdomsläger med gäster från Tyskland och USA från den 20-26/7 också det på Hjälmargården. Se LBKung på Faceboook för mer information.

OBS: P.g.a. CELC-konferensen måste vi flytta fram vår traditionella avslutning för kristendomsskolan från den 6/6 till den 7/6. Vi har som vanligt friluftsgudstjänst i Axelsberg och ber Herren om fint väder.

Från och med den här terminen har församlingen en ny konfirmand. Emilia Stare har börjat med konfirmandundervisning tillsammans med David Erlandsson och Emma Lundgren från Norrköping/Västerås församling. Kom ihåg dem i era förböner.

Så tillönskas ni alla en välsignad maj månad. Vi ses hos Jacob hälsar
Olle och Peter

Ladda ner månadsbrevet