Välkomna

Alla är välkomna till våra skypeandakter varje onsdag kl 20:30 för aftonbön och betraktelse.


Liturgin för Skypeandakterna: Familjens aftonbön

Ledare: Jesus, vår Herre, du är världens ljus.
Grupp: Det ljus som mörkret inte kan besegra.
L: Stanna kvar hos oss ty det är afton
G: och dagen går mot sitt slut.
L: Låt ditt ljus skingra allt mörker.
G: Låt det skina i våra hjärtan och liv. Amen.

Bön om frid
L: Vår Herre och Gud, alla heliga önskningar, allt gott råd, alla rättfärdiga verk kommer från dig. Ge åt oss, som är dina tjänare, den frid som världen inte kan ge, så att våra hjärtan blir villiga att följa dina bud. Försvara oss också mot fruktan för våra fiender, så att vi kan leva i frid och stillhet. Detta ber vi om i förtröstan på Jesus Kristus vår Frälsare och hans förtjänst, som lever och regerar med dig och den helige Ande, en Gud, nu och för evigt. Amen.

Andakt

Luthers aftonbön
Alla: Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, för att du i nåd har bevarat mig i dag. Jag ber dig: Förlåt mig alla synder, som jag har gjort mot dig och bevara mig denna natt i din nåd. Jag överlämnar mig med kropp och själ och allt i dina händer. Låt din helige ängel vara med mig, så att djävulen inte får någon makt över mig. Amen.

L: Vaka över oss, Herre, himmelske Fader, och bevara oss för allt ont både till kropp och själ. Ge oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskydd. Och när slutligen vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid, att vi må uppvakna till din härlighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Välsignelse
L: Må den evige Gudens välsignelse vila över oss, hans ljus leda oss, hans närvaro skydda oss och hans frid förena oss. Amen.