Kommentera

Vad är CELC?

CELC (KELK)* är en sammanslutning av lutherska kyrkor i hela världen som genom studiet av Guds Ord har kommit fram till att de delar samma tro, lära och bekännelse. Ett 20-tal kyrkor utgör denna kyrkogemenskap som hade sin början [27-29 april] 1993. Då bildade Lutherska bekännelsekyrkan tillsammans med 12 andra kyrkor CELC i Oberwesel i Tyskland. Det världsvida CELC samlas till möte vart tredje år. Åren emellan samlas de europeiska kyrkorna till ett regionalt möte.

Medlemskyrkor i CELC** är de kyrkor som tror, lär och bekänner att hela Bibeln är Guds Ord och att de lutherska bekännelseskrifterna av år 1580 i allt stämmer överens med Guds Ord i Den Heliga Skrift. Dessa kyrkor praktiserar en sann kyrkogemenskap i biblisk mening. Det är en gemenskap som Guds Ord har skapat genom att representanter från de olika kyrkorna underordnat sig Skriftens undervisning och låtit den helige Ande leda dem till enighet på Skriftens grund.

En sådan kyrkogemenskap skiljer sig från alla andra sorters gemenskap bland kyrkor som bygger på gemensam historia, kultur, etnicitet, åsikter, känslor, vänskap, släktskap etc. I CELC är det Guds Ord som är utgångspunkten och rättesnöret för gemenskapen bland de kristna. Sedan får vi under CELC-möten dela och utöva denna gemenskap genom att fira gudstjänst tillsammans, byggas upp av Guds Ords undervisning och umgås som sanna kristna bröder och systrar i tron.

Lutherska bekännelsekyrkan har i snart 25 år fått ta emot av de rika välsignelser som denna bibliska inställning till kyrkogemenskap leder till. Kyrkans ungdomar har redan från början deltagit på ungdomsläger hos våra systerkyrkor, likaså har våra systerkyrkors ungdomar kommit till Skandinavien på läger. Både vänskapsband och släktband har bildats genom dessa år.

I församlingarna har det lett till utbyte av pastorer och möjlighet för pastorer att delta på andra kyrkors pastoralkonferenser. Under många år hade Lutherska bekännelsekyrkans pastorsutbildning i Ljungby regelbundet besök av pastorer från våra systerkyrkor i Europa. En gemenskap som bygger på den enighet som Gud själv har skapat genom sitt Ord till oss är en unik gemenskap i denna värld.

Øyvind Edvardsen
Sekreterare, CELC Europa

ur Bibel och Bekännelse 2015 nr 3

* CELC = Confessional Evangelical Lutheran Conference
eller KELK = Konfessionella Evangeliska Lutherska Konferensen

** Medlemskyrkorna
All Saints Lutheran Church of Nigeria
Bulgarian Lutheran Church
Christ the King Lutheran Church—Nigeria
Concord Evangelical Lutheran Church—Russia
Confessional Evangelical Lutheran Church—Mexico
Confessional Lutheran Church in Latvia
Czech Evangelical Lutheran Church
Evangelical Lutheran Confessional Church—Puerto Rico
Evangelical Lutheran Free Church—Germany
Evangelical Lutheran Synod—USA
Evangelical Lutheran Synod of Australia
Evangelical Lutheran Synod of Peru
Gereja Lutheran—Indonesia
Lutheran Church of Cameroon
Lutheran Church of Central Africa—Malawi
Lutheran Church of Central Africa—Zambia
Lutheran Confessional Church—Finland
Lutheran Confessional Church—Norway
Lutheran Confessional Church—Sweden
Lutheran Evangelical Christian Church—Japan
Ukrainian Lutheran Church
Wisconsin Evangelical Lutheran Synod—USA

Christ Evangelical Lutheran Ministries of India
Christian Church of the Lutheran Reformation of the Republic of Chile
Confessional Evangelical Lutheran Church of Albania
East Asia Lutheran Synod
Lutheran Church of Ethiopia
Lutheran Church of Portugal
Lutheran Mission of Salvation—India
St. John’s Evangelical Lutheran Congregation in Finland
Seoul Lutheran Church—South Korea
South Asian Lutheran Evangelical Mission

enligt www.celc.info

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.