> De lutherska bekännelseskrifterna (1580)
> Detta tror vi (2001)
> 95 teser för det 21:a århundradet (2017)

Nedan följer en inledning till dig som vill lära mer om vår tro och lära.

Det finns många olika kyrkor.
Vad är utmärkande för Lutherska Bekännelsekyrkan, LBK?

LBK är en bekännelsekyrka. Det betyder att alla i kyrkan enigt bekänner sig till Kristus och allt vad Bibeln lär. I alla kyrkans församlingar får du del av samma bibliska förkunnelse. Kyrkans styrka består inte i att hennes medlemmar är bättre än andra människor utan att de bär varandras bördor och har samma tro, glädje och hopp inför evigheten. Vi är stora syndare inför Gud och klarar oss inte utan Guds rena och livgivande undervisning. Förkunnelsen av Jesu försoningsverk ger förlåtelse och upprättelse.

Det är en trygghet att inte bygga på människotankar utan ”på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv” (Ef. 2:20). Vad Gud uppenbarat, sagt och gjort har han låtit sina utvalda profeter och apostlar bevittna och skriva ner. ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet” (2 Tim. 3:16).

LBK är en evangelisk kyrka. Det betyder att evangeliet står i centrum. Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om Jesus Kristus, som till sin natur är sann Gud men blev människa för vår skull. Han levde utan synd, led och dog i vårt ställe och stod upp från de döda. Genom tron tar vi emot denna försoning, får förlåtelse för våra synder och har löfte om evigt liv tillsammans med Gud. Tron är inte en mänsklig känsla eller prestation som gör att Gud älskar oss mer än andra. Tron är förtröstan på Guds Ord, en gåva skapad av Guds kärleksfulla löften.

LBK är en luthersk kyrka. Det betyder att vi har funnit att de lutherska bekännelseskrifterna rätt för fram och försvarar vad som är biblisk kristendom. Som lutheraner sammanfattar vi ofta vår tro med orden ”nåden allena, tron allena, Skriften allena” och använder med tacksamhet Luthers utmärkta sammanfattningar av den kristna trons huvudstycken i Luthers lilla katekes.

Vårt syfte som kyrka är att alla ska lära känna den djupa kärlek som Gud har till alla syndare. Vi förkunnar både Guds lag och Guds evangelium. Genom Guds lag lär vi känna Guds vilja och våra stora brister. Genom Guds evangelium lär vi känna vår enda räddning, förlåtelsen som en oförtjänt gåva tack vare Jesus Kristus. Bara evangeliet skapar tro och en vilja att tillsammans med andra som tror ta del av Guds livgivande och styrkande nådemedel: Evangeliet i Ordet, dopet och nattvarden. Till sist får vi i himlen förenas med alla troende i alla tider och prisa Jesus Kristus, Guds Son, vår och hela världens Frälsare.

LBK delar tro och kyrkogemenskap med CELC, den konfessionella lutherska konferensen, som består av c:a 25 kyrkor runt om i världen med omkring en halv miljon medlemmar.

Ungdomsläger - Kors - Altare
Foto: Lovisa Spaude