Kommentera

Pingstdagar i Uppsala 26-28/5 – med Lutherska församlingen i Uppsala

FREDAG 26/5

19.00 Föredrag: Den helige Andes person (Stefan Sjöqvist)

19.45 Fika

20.00 Föredrag: August Strindbergs andliga utveckling (Lars Borgström)

20.30 Kvällsandakt (Lars Borgström)

LÖRDAG 27/5

9.30 Morgonandakt (Lars Borgström)

10.00 Bibelstudium över Joh 15:10-17: Kärleken, utkorelsen och bönen (Lars Borgström)

10.45 Fika

11.00 Föredrag: Andens vind över världen (Ingemar Andersson)

Lunch intas på egen hand

13.30 Guidning i Uppsala domkyrka (Lars Borgström)

15.00 Föredrag: Hur Adams son blev en Abrahams son (Ingemar Andersson)

16.00 Föredrag: Om livet i staden Evangelium (Ingemar Andersson)

16.45 Fika: Smörgåsar m.m.

17.15 Bibelstudium över Luk 11:13: Guds barn och den helige Ande (Lars Borgström)

18.00 Helgmålsringning,

gudstjänst: Predikan över Apg 2:1-13 (Stefan Sjöqvist)

SÖNDAG 28/5

17.00 Föredrag: Den helige Ande och omvändelsen (Stefan Sjöqvist)

18.00 Gudstjänst. Predikan över Joh 14:15-21 (Lars Borgström)