Hitta predikningar och gudstjänster efter kyrkoårets dagar

Första söndagen i advent
Andra söndagen i advent
Tredje söndagen i advent
Fjärde söndagen i advent

Juldagen
Annandag jul / Den helige Stefanos dag
Söndagen efter jul
Nyårsdagen
Söndagen efter nyår

Trettondedag jul
Första söndagen efter trettondagen
Andra söndagen efter trettondagen
Tredje söndagen efter trettondagen / Septuagesima
Fjärde söndagen efter trettondagen / Kyndelsmässodagen

Fastlagssöndagen
Första söndagen i fastan
Andra söndagen i fastan
Tredje söndagen i fastan
Midfastosöndagen
Maria bebådelsedag / Femte söndagen i fastan

Palmsöndagen
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskdagen
Annandag påsk
Andra söndagen i påsktiden
Tredje söndagen i påsktiden
Fjärde söndagen i påsktiden
Femte söndagen i påsktiden

Bönsöndagen

Kristi himmelsfärds dag

Söndagen före pingst / Sjunde söndagen i påsktiden
Pingstdagen
Annandag pingst

Heliga Trefaldighets dag / Missionsdagen
Första söndagen efter trefaldighet
Andra söndagen efter trefaldighet
Tredje söndagen efter trefaldighet
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Johannes döparens dag
Apostladagen
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Kristi förklaringsdag
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Nionde söndagen efter trefaldighet
Tionde söndagen efter trefaldighet
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Artonde söndagen efter trefaldighet
Mikaelidagen (Tidigare: Den helige Mikaels dag)
Tacksägelsedagen (Tidigare: Tjugonde söndagen efter trefaldighet)
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Reformationsdagen

Alla helgons dag
Söndagen efter alla helgons dag

Söndagen före domsöndagen
Domsöndagen