Följande skrifter är lämpliga att börja med för dig som vill lära dig mer om vad kristendom i grunden är.

Löftet

Katekesen