Kommentera

Påskdagar på Skarpängsgården i Täby (Stockholm) 29-31 mars 2024

Påskdagar på Skarpängsgården, Täby, 29-31 mars 2024

29/3 Långfredag

16.00 Gudstjänst, 5:e akten av Kristi lidandes historia. Lars Borgström

18.00 Kvällsmat

19.00 Aftonbön, 6:e akten av Kristi lidandes historia. Stefan Sjöqvist

30/3 Påskafton

Morgonbön

10.00 Föredrag: — Peter Öman

Barnundervisning

12.00 Lunch

14.00 Föredrag: —- Stefan Sjöqvist

15.30 Fika

16.30 Föredrag: — Lars Borgström

Barnundervisning, äggmålning

18.00 Kvällsmat

Kvällssamling runt sånger och psalmer med historia, aftonbön. Ingemar Andersson

31/3 Påskdagen

10.00 Högmässa, skriftetal Peter Öman, predikan Ingemar Andersson

11.30 Lunch