Jesus sade: ”Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen.” (Matt 10:32)

Vi bekänner oss till de lutherska bekännelseskrifterna (Konkordieboken) från 1580, inte ”i den mån”, utan ”därför att” dessa stämmer med Bibelns rena lära. Vi värdesätter särskilt Martin Luthers lilla katekes som användbar för undervisning i den kristna tron.

> Läs Konkordieboken på Logosmappen