Församlingsinformation

Vi firar gudstjänster på Kyrkbytorget 5 i Göteborg, ovanför Kyrkbyns bibliotek.

Gudstjänsttiden är 10:00, hjärtligt välkommen!


Kontakter

Församlingsordförande

Anders Nissen
Telefon: 0704-838797
E-mail: andersanders9@gmail.com

Pastor

Anders Nissen
Telefon: 0704-838797
E-mail: andersanders9@gmail.com


För överföringar till församlingens bankkonto, ex. kollekt eller gåvor, använd följande placeringskonto:
Konto: 8105-9, 934680048-6
Bank:  Swedbank

Märk gärna betalningen med ändamålet.


Program

Uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad: 2023-12-02

December

3 Gudstjänst

10 Gudstjänst

17 Gudstjänst

24 Gudstjänst

31 Gudstjänst