Församlingsinformation

Vi firar gudstjänster på Kyrkbytorget 5 i Göteborg, ovanför Kyrkbyns bibliotek.

Gudstjänsttiden är 10:00, hjärtligt välkommen!


Kontakter

Församlingsordförande

Leif Norberg
Kungsbackavägen 131
431 90 Mölndal
Mobil 0738 566 757
E-post: Norberg_leif@hotmail.com

Pastor

Anders Nissen


För överföringar till församlingens bankkonto, ex. kollekt eller gåvor, använd följande placeringskonto:
Konto: 8105-9, 934680048-6
Bank:  Swedbank

Märk gärna betalningen med ändamålet.


Program

Uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad: 2022-09-20

September

4 Gudstjänst

11 —

18 Gudstjänst

25 —

Oktober

2 —

9 Gudstjänst

16 —

23 —

30 Gudstjänst

November

6 —

13 Gudstjänst

20 —

27 Gudstjänst

December

4 —

11 Gudstjänst

18 —

25 Gudstjänst