Vad är CELC?

CELC (KELK)* är en sammanslutning av lutherska kyrkor i hela världen som genom studiet av Guds Ord har kommit fram till att de delar samma tro, lära och bekännelse. Ett 20-tal kyrkor utgör denna kyrkogemenskap som hade sin början [27-29 april] 1993. Då bildade Lutherska bekännelsekyrkan tillsammans med 12 andra...

Fortsätt att läsa

CELC Europa 2015 Hjortsbergagården

Under rubriken ”Fräls oss från det onda” har CELC (Confessional Evangelical Lutheran Conference) samlats på Hjortsbergagården utanför Alvesta.  Sjunde bönen i ”Fader vår” har varit temat för denna konferens. Pastorer från Albanien, Bulgarien, Tyskland, Portugal, Ryssland, Ukraina, Lettland, Norge, Tjeckien, Finland och Sverige har varit samlade. Vi har fått lyssna...

Fortsätt att läsa