Bilder från Hjälmargården ’17

Under en fin vecka i juli samlades vi till sommarläger på Hjälmargården. Veckan började med ungdomsläger under ledning av Don Patterson från WELS – föredrag och gruppsamtal om att vittna som ung kristen samt dejting och relationer behandlades. På onsdagkvällen tog familjelägret sin början – under de följande dagarna varvades...

Fortsätt att läsa

« Detta är min kropp »

En utblick över protestantismen av idag väcker en undran över varifrån alla dessa olika kyrkosamfund kommer. Alla har de sina rötter i den romersk-katolska kyrkan, från vilken de kom att skiljas i samband med reformationen. Kulmen i denna frigörelseprocess var bannlysningen av Luther år 1520 genom påven Leo X samt...

Fortsätt att läsa

Striden om den fria viljan

Läran att hela frälsningen enbart beror på Guds nåd är främmande för stora delar av kristenheten och så har det också varit genom stora delar av kyrkohistorien. Detta är inte så underligt, eftersom det också hos den kristne finns en gammal människa som till någon del vill vara med och...

Fortsätt att läsa

Reformationens genombrott

Under århundradena före Luther hade det blivit allt mer tydligt att en reformation av kyrkan var nödvändig. Det gällde både på det moraliska området, där förfallet ibland var väldigt påtagligt, och på det läromässiga området, där Guds fria nåd hade fördunklats genom människans naturliga lagiskhet. Under Luthers egen livstid hade...

Fortsätt att läsa