Gudstjänst i Stockholm på Påskdagen

En sammanlyst gudstjänst mellan Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm och Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) under ledning av Peter Öman och Ingemar Andersson på påskdagen. En del av Påskdagarna i Stockholm 2024. Predikan: 31 mars 2024

Till inlägget

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Luk 11:14-28 på tredje söndagen i fastan. Predikan: 3 mars 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 14 En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden […]

Till inlägget

Predikan i Lutherska Bekännelsekyrkan i Norrköping / Västerås av Peter Öman över Luk 18:31-34 på fastlagssöndagen. 11 februari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen […]

Till inlägget

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Luk 5:1-11 på sexagesima. Predikan: 4 februari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 1 En gång stod Jesus vid Gennesarets sjö, och folket trängde sig inpå honom för att få höra Guds […]

Till inlägget

Gudstjänst i Stockholm på Septuagesima

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Matt 14:22-33 på septuagesima. 28 januari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan […]

Till inlägget

Predikan i Lutherska Immanuelförsamlingen i Vännäs av Peter Öman över Joh 4:31-38 på tredje söndagen efter trettondedagen. Denna gudstjänst var Peter Ömans avslutningsgudstjänst i Lutherska Immanuelförsamlingen efter många års trogen tjänst som kyrkoherde i församlingen. Peter Öman är bosatt i Stockholm och kyrkoherde i LBK Stockholm. 21 januari 2024 Nåd vare med er och frid från […]

Till inlägget

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Joh 4:5-26 på andra söndagen efter trettondedagen. 14 januari 2024 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen. 5 och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav […]

Till inlägget