Nya kläder – Predikan i Stockholm på nationaldagen

Gudstjänst i Lutherska Bekännelsekyrkan i Stockholm under ledning av Peter Öman som predikade över Ef 4:20-24 på nationaldagen.

6 juni 2024


Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus! Amen.

20 Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. 21 Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.