Det är fullbordat

Allt har blivit fullbordat på korset. Syndens makt är bruten. Skulden är betald. Satan är besegrad. Allt detta sker på korset. Rösten är matt och svag men Jesus säger inte: Det är slut, han säger det motsatta. Många berömda och kloka ord har sagts under tidens gång, men dessa är...

Fortsätt att läsa

5 viktiga dagar för dig!

På palmsöndagen rider Kristus in i Jerusalem och han gör det av två anledningar. För det första för att möta sin död och för det andra för att besegra sina fiender. När en kung på Jesu tid red in i en stad red han på en häst för att visa...

Fortsätt att läsa

Livets bröd

Israels barn visste inte vad det var som föll från himmelen. De gjorde jämförelser med sina erfarenheter, men det var ändå något annat. Det var som rimfrost, liknade koriander och smakade som semla med honung. Men ändå var det något annorlunda, något alldeles nytt. Bibelkritiken vill som på alla andra...

Fortsätt att läsa

Kampen mot ondskan

I den gamla kyrkan var 3:e söndagen i fastan en höjdpunkt i katekumenernas dopförberedelse. Nu hade man blivit undervisad i Skriften, nu var man inte längre ett världens barn utan ett Guds barn. I en av våra allra finaste doppsalmer står det: Satan måste detta höra: Jag av Jesus blivit...

Fortsätt att läsa

När Ordet faller i god jord

Jesus sade: ”Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd.” (Luk 8:8) Det är ”de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.” I den goda jorden kan rötterna tränga ner och hämta...

Fortsätt att läsa

Se vi går upp till Jerusalem

Guds kärleks väg, är ämnet för Fastlagssöndagen. Evangelietexten berättar för oss hur Jesus förbereder sina lärjungar på sitt lidande och sin död. Episteltexten ur 1 Kor 13 är den berömda kärlekens lovsång som mynnar i utropet: ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.”...

Fortsätt att läsa

Såningsmannen

Guds Ord som sänds ut och predikas är både mäktigt och kraftigt. Vi människor kan likna våra hjärtan vid både vägen, stenarna, tistlarna och den goda jorden. Vägen är levnadsvägen som du och jag vandrar på genom livet och där finns mycket som vill skymma och på alla sätt få...

Fortsätt att läsa