Be för kungar

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. (1 Tim 2:1-2) Aposteln Paulus förkunnade de goda nyheterna om Jesus under det...

Fortsätt att läsa

Göm dig själv i Kristus

”Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte också Gud långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte ser honom? säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord? säger Herren.” – Jer 23:23-24 I fornvärlden blev gudar...

Fortsätt att läsa

Faran med andliga fake news

“Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri? De tänker att de med sina drömmar som de berättar för varandra ska...

Fortsätt att läsa

Den kristna tron frälser för evigt

“Och Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet.” – 1 Mos 15:6 Bibeltrogna lutheraner bekänner om frälsningen: “Vi blir inte evigt frälsta genom att göra goda gärningar. Vi är frälsta genom tron på Jesus allena”. Detta är vad Bibeln lär. Men när vi bekänner detta kan...

Fortsätt att läsa

Frestelsen: Som en attackerande björn

“Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan.” – Kol 3:5 En erfaren fiskeguide i Alaska, Greg Brush, var förra sommaren med om en dramatisk händelse. Han hörde plötsligt en kvist som knäcktes bakom sig. Han hann vända sig om precis i...

Fortsätt att läsa