2020: Rädslans år

”I min nöd ropade jag till Herren,och Herren svarade och gav mig rymlig plats.Herren är med mig, jag är inte rädd” (Ps 118:5-6). Rädsla. Har du känt av rädsla under året som närmar sig sitt slut? Om vi ska börja sammanfatta hur året 2020 har varit så ligger det nära...

Fortsätt att läsa

Gud håller inte avståndet

“Den som är angripen av spetälska ska gå med sönderrivna kläder. Han ska ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: ’Oren! Oren!’ Så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret”...

Fortsätt att läsa

Får man älska sig själv?

”Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den” (Ef 5:29). ”Älska dig själv!” Detta är ett populärt budskap i vår tid. Googla ”love yourself” och du kan börja bläddra genom nästan 2 miljarder sökresultat. Eftersom vi uppmanas att inte älska världen och ”inte heller det...

Fortsätt att läsa

Gud är den som verkar i oss

”För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske” (Fil 2:13). En bil gör ingen nytta utan bränsle. Utan bränsle stannar bilen. Endast med bränsle i tanken kan bilen köra vidare. Så förhåller det sig också mellan Gud och den...

Fortsätt att läsa

De onda och de goda änglarna

De onda änglarnaDe onda änglarna var ursprungligen goda och heliga, men de syndade skriver Petrus i sitt andra brev (2 Pet 2:4), inte genom någon svaghet i deras natur, inte heller på grund av någon yttre påverkan, såsom fallet var med människan, utan i klart medvetande, avsiktligt planerat och med...

Fortsätt att läsa

Guds budskap med sin regnbåge

Och Gud sade: ”Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och...

Fortsätt att läsa