Ett häpnadsväckande under

Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: ”Saul, min broder! Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande.” Genast var det...

Fortsätt att läsa

Lammet är värdigt

Och [änglarna] sade med stark röst: ”Lammet som blev slaktat är värdigt” – Upp 5:12 Hans namn var Charles Jennens. Charles var en sårad och bruten man. Hans ande hade blivit bruten av ett tragiskt dödsfall inom hans familj. Men i sina våndor fann han tröst i Bibelns ord –...

Fortsätt att läsa

Påsken på nära håll

“Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” 1 Kor 15:3-4 Det kan vara lätt att avfärda påsken på avstånd. När påsken är något...

Fortsätt att läsa

Gud har kontrollen

“När Jesus hade avslutat hela detta tal, sade han till sina lärjungar: ‘Ni vet att om två dagar är det påsk. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.’ Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kaifas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Men...

Fortsätt att läsa

Rättfärdighet

”Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den...

Fortsätt att läsa

Att greppa tragedier

“Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de.” – Luk 13:3 Många lämnas hemlösa i kölvattnet av naturkatastrofer. Offer förlorar sina liv när beväpnade män öppnar eld på skolor. Hundratals dör varje månad i krig. Oskyldiga blir angripna av terrorister runtom i världen. Kunde dessa tragedier...

Fortsätt att läsa

Det skrevs ner för att varna oss

“Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. … Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast” –– 1 Kor 10:11,13a Bibeln återberättar historia, men den är inte som andra historieböcker....

Fortsätt att läsa

“Det står skrivet”

“Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: ”Om du är Guds Son, så befall...

Fortsätt att läsa

Jesus förstår vad vi går genom

Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. (Hebr 4:15-16) Det...

Fortsätt att läsa

Gud har lyst upp våra hjärtan

”Gud som sade: ’Ljus ska lysa ur mörkret’, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus” (2 Kor 4:6). I 2007 deltog en man med namn Adam Bloom i ett experiment. Forskare tog honom med till en...

Fortsätt att läsa