Inför Lammet och inför tronen

Under detta jordelivet påminner vi ofta varandra om hur liten och bräcklig kyrkan är. Få vill lyssna till ordet, få är det som vågar står upp för sanningen, få vågar bekänna Guds Ord inför människorna. Ja trång är den port och smal är den väg som leder till livet och...

Fortsätt att läsa

Sanningen ska göra er fria

Genom nåden allena. Vi är frälsta endast genom Guds nåd. Guds nåd är hans oförtjänta kärlek som sände Jesus till syndares räddning från synd och död. Människor bidrar inte på något sätt till sin frälsning. Genom tron allena. Vi tror att vi får denna oförtjänta nåd och allt den har...

Fortsätt att läsa

Att lyssna i tro

  ”Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat? Dessa ord är en del av söndagens evangelium när Jesus undervisar judarna vid tempelplatsen. Med sin undervisning visar Jesus att han är den utvalde som är sänd av Gud. Han kom med ett bestämt uppdrag: att rädda världen från...

Fortsätt att läsa

Barnen och änglarna

I centrum på den Helige Mikaels dag står barnen, och änglarna. Bibeln talar om barnen och säger ” dessa  mina minsta som tror på mig, om dessa små sjunger David i den 8.e psalmen. Ur barn och spenabarns mun har jag upprättat en makt för att förgöra fiende och hämnare....

Fortsätt att läsa

Trons tacksamhet

Huvudsaken är att man är frisk, det brukar vi ofta höra som en slogan och det har vi hört många gånger i synnerhet när vi börjar bli lite äldre. Men är verkligen den fysiska hälsan det viktigaste här på jorden. Jag känner en hel del sjuka människor som ändå trots...

Fortsätt att läsa

Friheten i Kristus

Den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. Det är förbi med våldsmännen, det är slut med hånare. Alla som ville det onda skall utrotas, de som...

Fortsätt att läsa

Rätt och falsk rättfärdighet

Judendomen säger: om du vill bli rättfärdig, låt omskära dig, håll Mose lag och de äldstes stadgar. Islam säger: om du skall bli rättfärdig, erkänn att det finns bara en Gud och att Muhammed är hans profet och rätta dig efter Koranens regler. Den romerska kyrkan säger: Håll Guds och...

Fortsätt att läsa

Förvaltarskap

Enligt Bibeln är ju pengarna en rot till allt ont, och penningbegäret har fått många människor bort ifrån Bibeln och tron på Herren Kristus. Hur ska vi då förstå söndagens text om den otrogne förvaltaren. Den Heliga Skrift har en undervisning när det gäller vårt förvaltarskap som tar exempel ur...

Fortsätt att läsa