Falska profeter

När Kristus säger till sina åhörare att ta sig till vara för falska profeter och att lära känna dem genom deras frukt, sätter han dem därmed på domarsätet med sanningens vågskål i sina händer och ber dem att med tillförsikt döma sina lärare. Allt som lärs i Kristi kyrka rör...

Fortsätt att läsa

Kroppens och själens mat

    Jesus säger om sig själv ”Jag är livets bröd” den som hungrar eller törstar får komma till hans bord till hans rika och överflödande bord. Som dukas upp för den hungrige och törstige, den som inget har att betala med.  Här ’är den andliga maten som ger själen...

Fortsätt att läsa

Att följa i Jesu spår

I Jesu spår är tryggt att vandra, Ty de gå hem till livets land Och sluta ej som många andra Vid dödens töckenhöljda strand. Jag går med Jesus var jag går han vandrar vid min sida. Han läker mig med sina sår och hjälper mig att strida. Så har teologer...

Fortsätt att läsa

Det förlorade fåret

   Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.  Jes 44:21-22 Det finns...

Fortsätt att läsa

Kallelsen till Guds rike

    HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall...

Fortsätt att läsa

Låt oss hålla fast vid bekännelsen

(Luther vid riksdagen i Worms) Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige vill rikta följande uppmaning till Sveriges folk: Vänd om till Herren och hans Ord innan det är för sent! Tillbaka till Bibeln! Jesus Kristus är världens ende Frälsare och hans Ord är sanning. Avfallet från Guds ord är oerhört i vår...

Fortsätt att läsa

Den nya födelsen

        Om denna högtidsdag säger vår käre reformator följande: ty liksom de andra festerna under året kläder och höljer Herren Gud i hans välgärningar, som han har gjort, så har denna fest instiftats för att man så långt som möjligt skall lära sig ur Guds Ord vem...

Fortsätt att läsa

Den Helige Ande och pingsten

  ”När den Helige Ande kommer över er, så skall ni få kraft.” Med dessa uppmuntrande ord lämnade Jesus sina lärjungar och for till sin Fader i himmelen. Den kraft som det här talas om skulle lärjungarna få erfara när de på pingstdagen blev uppfyllda av den Helige Ande. De...

Fortsätt att läsa

Hjälparen

    På sjätte söndagen efter påsk talar våra texter om att Hjälparen den Helige Ande. Jesus lämnade inte sina lärjungar hjälplösa.  Han skulle klä dem med kraft ifrån höjden. Han skulle öppna vägen för ordet genom att ge människorna ett styng i hjärtat. Han skulle ge sina sändebud en...

Fortsätt att läsa