När Ordet faller i god jord

Jesus sade: ”Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd.” (Luk 8:8) Det är ”de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.” I den goda jorden kan rötterna tränga ner och hämta...

Fortsätt att läsa