Kommentera

Evangeliet är för alla

Gerasenernas område – en plats för djävulen

(Utdrag ur en predikan över Luk 8:26-39)

Att trakten på andra sidan Gennesaret var ett hedniskt område kunde man se redan av att de hade svin. Många som levde där var motståndare till judarna, precis som palestinier och araber i dag. De var hedningar och dyrkade många olika gudar och offrade svin till dem. Detta var mycket anstötligt för judar. Ändå tog Jesus med sig lärjungarna och seglade till detta hedniska område. Han gjorde det för en enda mans skull. Jesus bryr sig om alla människor. Syftet med hans ankomst till världen var att söka upp och frälsa det förlorade

Men han for dit också för lärjungarnas skull. De behövde lära sig att evangeliet är för alla, också för dem som tycks vara utom all räddning likt den vilde mannen som levde naken bland gravarna. Lärjungarna behövde en lektion i uppsökande verksamhet.

Alla vilsegångna kommer inte att bli frälsta. Men det är ingen ursäkt för att inte söka upp dem. Jesus predikade både för vänner och fiender. Han for för att möta mannen där han levde, i hans eget hedniska område. Det kan verka skrämmande, men vår rädsla får inte avhålla oss från att dela de goda nyheterna. Tänk om alla missionärer som rest till fientliga länder skulle ha avstått av rädsla! Vi ska inte heller vara rädda att tala om Jesus bland dem som har en annan kultur än vi, t ex i våra problemområden.

Vi ska förstås inte delta i hedniska vanor för att frälsa de förlorade. Det fungerade inte för Lot i Sodom när hans familj mer och mer påverkades av otron hos folket de omgavs av. Jesus och hans lärjungar åkte faktiskt samma dag tillbaka hem till Galileen. Men vi behöver våga möta vår kultur tillräckligt mycket för att möta människor så att Gud kan ge oss möjligheter att lära känna dem där de är och dela evangeliet med dem.

En man besatt av djävulen

Det borde inte förvåna oss att det är på en plats full av falsk religion som Jesus mötte en man som var besatt. Falsk religion är en flirt med djävulen, och det är inte förvånande att det finns flera människor som är besatta av onda andar där det är mindre sann religion. Det är därför vi hör mer om besatthet för varje år som går. Människor dyrkar idag djävulen helt öppet, för att inte nämna tilltagande ateism och trosriktningar präglade av New Age och ockultism. Det är sant att man blir bränd om man leker med elden.

Jesus for över sjön av medkänsla för detta offer för besatthet. Kan du föreställa dig hur demoner kan göra dig galen så du springer omkring naken och bor bland gravar, skriker natt och dag och sårar dig själv med stenar? Hur många människor som vi kallar galna är egentligen besatta av demoner? Tänk bara på alla självmord, alla som dör av överdoser, alla som utför massmord.

Mannen som mötte Jesus var i ett bedrövligt tillstånd. Man hade fängslat honom med kedjor och bevakat honom, men när de onda andarna kom över honom bröt han kedjorna med demonisk kraft och kom undan. När Jesus och lärjungar steg i land kom han springande. Han kände genast igen Jesus och föll ner inför honom och skrek: ”Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag ber dig: plåga mig inte!

Strax innan det här hände hade Jesus stillat stormen som hade skrämt upp lärjungarna så mycket. Efteråt frågade de: ”Vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom.” De visste inte, men dessa onda andar visste: Han är den högste Gudens Son. De visste också att de förtjänade evig pina i helvetet, vilket många som lever i uppror mot Gud inte vet.

Jesus tog sig an den eländige mannen. Han såg honom som ett offer för djävulen och hans följe. Han såg honom som en som var värd att frälsa. Och vilken lektion är inte det här för oss nutida lärjungar!

Jesu makt över demonerna

Demonerna var skrämmande mäktiga men ändå var de rädda för Jesus eftersom han är mäktigare än de. Jesus frågade honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Legion”, för det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden.

En romersk legion bestod av 6 000 man. Men hur många de än är så är de ändå inte lika mäktiga som Jesus. De visste vem Jesus är. De visste sitt öde och sitt nederlag. De visste att avgrunden väntade dem: den eviga eldsjön som är tillredd åt djävulen och hans änglar efter deras uppror mot Gud i himlen. De visste att Jesus själv är Domaren som ska sända dem dit på den yttersta dagen. Därför fick de mannen att falla ner inför Jesus.

Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön och drunknade. 

Besatthet är skrämmande men Jesu mäktiga ord skrämde demonerna ännu mer. Jesus drev iväg hela skocken. Om du tycker synd om svinens ägare ska du minnas att de skulle ha sänt dem till slakt som offer åt falska gudar.

Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade hur den besatte hade blivit frisk.  

Jesus räddade honom. Han blev Jesu lärjunge. Han bad att få följa med Jesus och lärjungarna, men Jesus gjorde honom till missionär.

Jesus steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom, men Jesus skickade i väg honom med orden: ”Gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig.” Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. 

Du kan göra detsamma som den här mannen gjorde för sina grannar i de tio städerna i Dekapolisområdet! Lita på Jesu namn och Jesu ord och var inte rädd för att konfrontera djävulen genom att dela de goda nyheterna med andra. Hjälp människor att undfly djävulen och bli evigt frälsta Guds barn. Jesus har räddat oss. Han dog för våra synder, också för synden att behålla evangeliet för oss själva. Tacka honom för att han kastade ut djävulen ur dig och renade dig. Berätta för andra ”allt som Gud har gjort med dig”.

Tim Buelow