Var är Gud?

“Nej, detta är den fasta jag vill ha: (…) Dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen...

Fortsätt att läsa

Var inte rädda!

”Säg till oroliga hjärtan: ’Var starka, var inte rädda!’ Se, er Gud är här! Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er.” (Jes 35:4) När en man kommer med hämnd är det givet att någon kommer att dö. När en hjälte kommer med vedergällning...

Fortsätt att läsa

Stubben

“Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt.” (Jes 11:1) Det fanns en gång ett mäktig träd. Det var starkt och brett, vackert och högt. Det var ett sådant träd som såg ut att kunna uthärda varje problem, varje vindkast...

Fortsätt att läsa

Fullkomlig frid

“Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes 2:4) Hur hemskt är det inte med krig? Tänk om det inte fanns krig alls här i världen? Hade inte det varit underbart? Jo, det skulle vara fantastiskt! Det finns bara ett problem: Vi är syndiga...

Fortsätt att läsa