Vad betyder Jesu fridshälsning?

På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de...

Fortsätt att läsa

Fullkomlig frid

“Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes 2:4) Hur hemskt är det inte med krig? Tänk om det inte fanns krig alls här i världen? Hade inte det varit underbart? Jo, det skulle vara fantastiskt! Det finns bara ett problem: Vi är syndiga...

Fortsätt att läsa