Stubben

“Men ett skott ska skjuta upp ur Ishais avhuggna stam, en telning från hans rötter ska bära frukt.” (Jes 11:1) Det fanns en gång ett mäktig träd. Det var starkt och brett, vackert och högt. Det var ett sådant träd som såg ut att kunna uthärda varje problem, varje vindkast...

Fortsätt att läsa