En farlig gäst

[Jesus sade] “Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen” (Matt 5:22). Forskare vid ett universitet gjorde en studie i effekterna av att bära på fiendskap mot någon. När du hyser agg mot någon kan det påverka din fysiologi. Exempelvis kan denna vrede skapa problem i ditt...

Fortsätt att läsa