Kommentera

Låt ditt rike komma

Jesus sade: ”Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden, han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda: först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne” (Mark 4:26-29).

I Herrens bön lärde Jesus sina lärjungar att be: ”Låt ditt rike komma.” Men vad är Guds rike? Och hur kommer det? I sin lilla katekes förklarade Martin Luther det såhär: ”Guds rike kommer när vår himmelske Fader ger oss sin Helige Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himmelen.”

Har Gud besvarat din bön? Har hans rike kommit till dig och andra, som du har bett om varje gång du har bett Herrens bön? Kanske det inte verkar som så. Jag vet åtminstone att jag inte alltid lever på ett sätt som visar att Gud är kungen i mitt hjärta. Och medan jag tror att Jesus dog för mig och att mina synder är förlåtna på grund av honom, så vet jag ändå inte om jag skulle jämföra min kämpande tro på honom med ett ”rike”. Faktiskt så upplever jag alldeles för ofta en frustration över bristande synlig andlig växt – både i mitt liv och i andra kristnas liv.

Men Jesus hjälper oss att förstå sättet som Gud besvarar våra böner om att hans rike ska komma. Precis som ett frö som växer efter att det har såtts, så kommer Guds rike sakta men säkert, stundtals nästan omärkbart. Precis som Gud verkar genom naturlagarna som han har etablerat för att ge liv och mognad åt en växande växt, så verkar den Helige Ande tro i oss genom Jesu evangelium så att vi, över tid, producerar dess frukter i form av kärlek och goda gärningar.

Så ha tålamod med dig själv och ha tillit till Guds Ords kraft. Även just i denna stund är det verksamt inom dig.

Bön: Käre Fader, ditt rike kommer även utan att jag ber om det. Men jag ber att det även ska komma till mig och mina älskade. Amen.

(WELS Daily Devotions)

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.