Tröst åt kristna

“Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor.” (Upp 22:3-4) Vad tänker du på när du hör ordet “kyrka”? Kanske tänker du på de människor som brukar samlas söndag morgon till gudstjänst....

Fortsätt att läsa