1

Följ Guds vilja

”Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. . . Och de sade: ’Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.’ ” (1 Mos 11:2,4)

Efter syndafloden sa Gud till Noa och hans söner: Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden (1 Mos 9:1) Folkmängden ökade visserligen, men människorna valde att trotsa Guds befallning. När Gud sa ”Uppfyll jorden” svarade de: ”Nej, vi bosätter oss här. Vi vill inte bli utspridda över hela jorden. Gud ska inte styra våra liv.”

Ett storslaget byggprojekt påbörjades. Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Vilket syfte hade detta byggprojekt? Jo, tornet skulle bli ett monument som förhärligade människorna och trotsade Gud.

Den människocentrerade filosofin som ledde till bygget av Babels torn hade sina rötter i Edens trädgård. Adam och Eva frestades att förkasta Guds auktoritet. De valde att själva avgöra vad som skulle vara bra för dem. De handlade utifrån sitt eget mänskliga perspektiv. Genom hela Gamla testamentet levde människor själviskt: Var och en gjorde vad han själv ansåg vara rätt (Dom 21:25).

En människa kan antingen ha en Gud-centrerad eller en människocentrerad världsbild. Kristna tror på Guds uppenbarelse som den absoluta sanningskällan. Andra menar att förnuftet bestämmer vad som går att acceptera och att ”sanningen” alltid är relativ. Detta människocentrerade synsätt kallas humanism. 1933 publicerades Humanistiska manifestet. 1973 kom Humanistiska manifestet II. Tes 1 i andra manifestet fastslår: ”Vi tror att traditionell dogmatik eller auktoritativa religioner som sätter uppenbarelsen, Gud eller trosbekännelsen över mänskliga behov och erfarenheter gör mänskligheten en otjänst. . . . Som icke-troende börjar vi med människan, inte Gud, med naturen, inte gudomen. . . . Vi kan inte upptäcka något gudomligt syfte med den mänskliga arten. . . . Ingen gudom kommer att rädda oss; vi måste rädda oss själva.” I ett sådant system finns inte gudomliga moraliska värderingar, etiken beror på omständigheterna, allting har utvecklats och den kristna tron är obevisad och omodern.

I över 80 år har denna humanistiska filosofi genomsyrat media, litteratur, skolor och vetenskap. Först ifrågasattes Guds oinskränkta auktoritet, sedan förnekades Guds existens och till slut hävdades det att människor är överlägsna. Humanismen idag resonerar på precis samma sätt som de som byggde Babels torn.

Vi behöver alla fråga oss: ”Liknar jag människorna på lågslätten i Sinar som gjorde som de själva ville, eller följer jag Guds vilja?” Gud vill att jag ska lyssna till hans ord. Måtte vissheten om full förlåtelse genom Jesus få mig att tränga in i Skriften så att jag lär känna Guds vilja och gärna lyder den.

Gode Gud, förlåt mig för de gånger jag har valt att följa min egen syndiga vilja. Ge mig andlig vishet och förståelse. Ge mig förmåga att känna igen och undvika människocentrerade filosofier som inte vill annat än avsätta dig. Amen.


Vill du ha sådana betraktelser skickade till din inkorg varje vecka? Prenumerera på Bekännelsebrevet.

Betraktelsen är översatt och publicerad med välsignelse från WELS. Du kan även läsa dagliga betraktelser på WELS.net på engelska.

Kommentar (1)

 1. Svara
  Claes Falk says:

  Ja att satsa på sej själv,att ha ett eget ansvar..det blev ett signum på 80 talet bland politiker och i samhällsdebatten.
  Jesus tänkte inte på sej själv,utan dog för våra synder.
  Själviskhet och upphöjdhet brukar straffa sej .
  Gud ser allt som har varit ,och vad som ska komma.
  Amen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.