Vägen till livet

En kort tid med sorg, en kort tid med glädje är en god sammanfattning av vårt liv här på jorden. Gud som i sin stora nåd vet bättre än vi själva vad vi behöver har tänkt på detta för att ingen av oss ska bli efter på vägen. Han vet...

Fortsätt att läsa

Den Gode Herden

Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom...

Fortsätt att läsa