Det förlorade fåret

   Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.  Jes 44:21-22 Det finns...

Fortsätt att läsa

Kallelsen till Guds rike

    HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall...

Fortsätt att läsa

Låt oss hålla fast vid bekännelsen

(Luther vid riksdagen i Worms) Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige vill rikta följande uppmaning till Sveriges folk: Vänd om till Herren och hans Ord innan det är för sent! Tillbaka till Bibeln! Jesus Kristus är världens ende Frälsare och hans Ord är sanning. Avfallet från Guds ord är oerhört i vår...

Fortsätt att läsa

Den nya födelsen

        Om denna högtidsdag säger vår käre reformator följande: ty liksom de andra festerna under året kläder och höljer Herren Gud i hans välgärningar, som han har gjort, så har denna fest instiftats för att man så långt som möjligt skall lära sig ur Guds Ord vem...

Fortsätt att läsa

Den Helige Ande och pingsten

  ”När den Helige Ande kommer över er, så skall ni få kraft.” Med dessa uppmuntrande ord lämnade Jesus sina lärjungar och for till sin Fader i himmelen. Den kraft som det här talas om skulle lärjungarna få erfara när de på pingstdagen blev uppfyllda av den Helige Ande. De...

Fortsätt att läsa

Hjälparen

    På sjätte söndagen efter påsk talar våra texter om att Hjälparen den Helige Ande. Jesus lämnade inte sina lärjungar hjälplösa.  Han skulle klä dem med kraft ifrån höjden. Han skulle öppna vägen för ordet genom att ge människorna ett styng i hjärtat. Han skulle ge sina sändebud en...

Fortsätt att läsa

Kristi Himmelsfärd

    På torsdag firar vi Kristi himmelsfärds dag.  Men vad innebär himmelsfärden? Jesus avslutar sin verksamhet här på jorden. De något förundrade lärjungarna fick vid himmelsfärden besök av två män i vita kläder som sade: varför står ni och ser mot himmelen. De förklarar nu att Han har farit...

Fortsätt att läsa

Bönen

  Alla har vi säkert en eller flera gånger upplevt djup sorg och översvallande lycka, där vårt innersta sjuder av glädje eller grämer sig i förtvivlan och sorg. Vårt liv här på jorden skiftar. En liten tid är det lycka och en liten tid är det sorg. Tidens växling av...

Fortsätt att läsa

Sanningens Ande

  Kämpa trons goda kamp säger aposteln Paulus. Trons kamp är en kamp för livet. Tron är hotad och måste värja sig för döden Hotet kommer både inifrån människan själv och utifrån. Var än frestelsen föds, utom eller inom oss själva, är den dödens redskap och ett hot mot livet....

Fortsätt att läsa