Barnen och änglarna

I centrum på den Helige Mikaels dag står barnen, och änglarna. Bibeln talar om barnen och säger ” dessa  mina minsta som tror på mig, om dessa små sjunger David i den 8.e psalmen. Ur barn och spenabarns mun har jag upprättat en makt för att förgöra fiende och hämnare....

Fortsätt att läsa

Trons tacksamhet

Huvudsaken är att man är frisk, det brukar vi ofta höra som en slogan och det har vi hört många gånger i synnerhet när vi börjar bli lite äldre. Men är verkligen den fysiska hälsan det viktigaste här på jorden. Jag känner en hel del sjuka människor som ändå trots...

Fortsätt att läsa

Friheten i Kristus

Den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. Det är förbi med våldsmännen, det är slut med hånare. Alla som ville det onda skall utrotas, de som...

Fortsätt att läsa

Rätt och falsk rättfärdighet

Judendomen säger: om du vill bli rättfärdig, låt omskära dig, håll Mose lag och de äldstes stadgar. Islam säger: om du skall bli rättfärdig, erkänn att det finns bara en Gud och att Muhammed är hans profet och rätta dig efter Koranens regler. Den romerska kyrkan säger: Håll Guds och...

Fortsätt att läsa

Förvaltarskap

Enligt Bibeln är ju pengarna en rot till allt ont, och penningbegäret har fått många människor bort ifrån Bibeln och tron på Herren Kristus. Hur ska vi då förstå söndagens text om den otrogne förvaltaren. Den Heliga Skrift har en undervisning när det gäller vårt förvaltarskap som tar exempel ur...

Fortsätt att läsa

Falska profeter

När Kristus säger till sina åhörare att ta sig till vara för falska profeter och att lära känna dem genom deras frukt, sätter han dem därmed på domarsätet med sanningens vågskål i sina händer och ber dem att med tillförsikt döma sina lärare. Allt som lärs i Kristi kyrka rör...

Fortsätt att läsa

Kroppens och själens mat

    Jesus säger om sig själv ”Jag är livets bröd” den som hungrar eller törstar får komma till hans bord till hans rika och överflödande bord. Som dukas upp för den hungrige och törstige, den som inget har att betala med.  Här ’är den andliga maten som ger själen...

Fortsätt att läsa

Att följa i Jesu spår

I Jesu spår är tryggt att vandra, Ty de gå hem till livets land Och sluta ej som många andra Vid dödens töckenhöljda strand. Jag går med Jesus var jag går han vandrar vid min sida. Han läker mig med sina sår och hjälper mig att strida. Så har teologer...

Fortsätt att läsa