• Härligheten tillhör vår Gud

  Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: ”Amen! Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen.” – Upp 7:11-12 “För dårar rusar in...

 • Frälsningen tillhör vår Gud

  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter...

 • Bibel och Bekännelse 2019 nr 2

  Läs Bibel och Bekännelse 2019 nr 2 (PDF)

 • Ett häpnadsväckande under

  Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: ”Saul, min broder! Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande.” Genast var det...

 • Lammet är värdigt

  Och [änglarna] sade med stark röst: ”Lammet som blev slaktat är värdigt” – Upp 5:12 Hans namn var Charles Jennens. Charles var en sårad och bruten man. Hans ande hade blivit bruten av ett tragiskt dödsfall inom hans familj. Men i sina våndor fann han tröst i Bibelns ord –...

 • Påsken på nära håll

  “Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” 1 Kor 15:3-4 Det kan vara lätt att avfärda påsken på avstånd. När påsken är något...

 • Gud har kontrollen

  “När Jesus hade avslutat hela detta tal, sade han till sina lärjungar: ‘Ni vet att om två dagar är det påsk. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.’ Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kaifas palats. De planerade att gripa Jesus med list och döda honom. Men...

 • Rättfärdighet

  ”Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den...

 • Att greppa tragedier

  “Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de.” – Luk 13:3 Många lämnas hemlösa i kölvattnet av naturkatastrofer. Offer förlorar sina liv när beväpnade män öppnar eld på skolor. Hundratals dör varje månad i krig. Oskyldiga blir angripna av terrorister runtom i världen. Kunde dessa tragedier...

 • Det skrevs ner för att varna oss

  “Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. … Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast” –– 1 Kor 10:11,13a Bibeln återberättar historia, men den är inte som andra historieböcker....