Kommentera

Är kristendomen den enda religionen som ger frälsningsvisshet?

Fråga: Är kristendomen den enda religionen som ger visshet om att komma till himlen? Jag vill förstå för att bättre kunna dela evangelium med andra människor.

Svar: Det finns en liknelse om blinda män och en elefant som förekommer i olika varianter inom österländska religioner. I grunden handlar det om blinda män som närmar sig en elefant från olika håll. En grabbar tag i snabeln och säger att det är en orm. En annan känner på ett ben och säger att det är ett träd. En tredje känner på sidan av elefanten och drar slutsatsen att det är en vägg. Fastän alla har olika beskrivningar är det samma elefant de pratar om.

Kristendomen är unik

En del använder den här berättelsen för att illustrera att världens religioner beskriver samme Gud på olika sätt. Var och en beskriver samma sak utifrån sitt eget begränsade perspektiv. Berättelsen vill visa att varje religion är ”rätt” på sitt sätt. Ingen kan göra anspråk på att ha den objektiva sanningen om Gud. Men vad liknelsen faktiskt illustrerar är att alla de blinda männen har lika fel, inte lika rätt. Berättelsen beaktar inte att Gud har uppenbarat sig i Jesus så att vi inte längre är blinda. Vi kan se!

Det finns många religioner i världen och olika läror inom dessa religioner. Det som skiljer kristendomen från alla andra religioner är att i alla andra religioner blir man rättfärdig genom gärningar. Det innebär att de lär att alla människor måste handla rätt och moraliskt för att bli rättfärdiga inför Gud och förtjäna hans välsignelser i det här livet eller nästa liv. Naturreligioner i Amerika och Afrika försöker blidka döda släktingars andar genom riter och offer. En del österländska religioner försöker uppnå moksha (dvs befrielse från kretsloppet) och nirvana genom reinkarnation, meditation och i vissa fall genom asketism. Muslimer söker Allahs nåd genom att tillämpa De Fem Pelarna. Listan kan göras lång, men den gemensamma nämnaren är att man måste göra något för att förtjäna Guds välsignelse, inklusive hoppet om himlen eller dess motsvarighet.

Eftersom alla andra religioner lär att man måste göra något för att bli frälst kan deras utövare aldrig vara helt vissa om att få komma till himlen. Frågan kvarstår alltid: ”Har jag gjort tillräckligt?” Förutom garantin om frälsning för martyrer inom Islam existerar inte frälsningsvisshet inom andra världsreligioner. Det är bara kristendomen som lär att frälsning till 100 procent kommer från Gud som en oförtjänt gåva (Joh 3:16; Joh 19:30). Därför kan den kristne vara viss!

Visshet är omöjlig utan Kristus

Ändå har även kristna lätt för att tänka att vi på något sätt måste bidra till vår frälsning. Av naturen tänker vi enligt lagen (opinio legis) att vi kan och måste göra något för att få det rätt ställt med Gud. Bibeln varnar dock tydligt för hur farligt det är att tänka så: Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden (Gal 5:4).

Sökandet efter visshet om frälsning var det som ledde fram till reformationen. Martin Luther fastade, bekände och piskade sig själv i försöken att få det rätt ställt med Gud. Men det var när han läste i evangeliet att den rättfärdige ska leva av tro (Rom 1:17) som han fann frid med Gud. Luther sa: ”Jag började förstå att det är genom Guds rättfärdighet som den rättfärdige lever, genom en gåva från Gud, nämligen genom tro. . . Här kändes det som att jag var helt född på nytt och hade gått in i själva paradiset genom portarna som plötsligt hade öppnats” (Luther´s Works 34:336,337).

Att Gud i Jesus ger oss den rättfärdighet han kräver förändrar allt! På sätt och vis kan den kristnes liv likna livet hos dem som tillhör andra religioner, men motiveringen är en helt annan. Kristna lever inte ett bra liv för att de försöker vinna en svårgripbar frälsningsvisshet. Nej, kristna lever ett bra liv av tacksamhet för den visshet Gud har gett dem genom Jesu liv, död och uppståndelse. På grund av Jesus ser Gud på dig och mig och säger samma sak som han sa till sin Son: Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje (Matt 17:5). Bibeln skrevs för att ge oss alla denna visshet. Dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn (Joh 20:31).

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VITTNAR

I alla religioner söker man visshet även om man kanske inte inser det. Du har visshet i Jesus! Om man letar efter visshet inom sig själv leder det till högfärd, förtvivlan eller ovisshet. En del lurar sig själva så de tror att de har gjort tillräckligt och blir stolta över det. En del lyssnar med rätta på sitt samvete och misströstar om att själva kunna åstadkomma frälsning. Åter andra går genom livet och undrar hela tiden om de har gjort tillräckligt för att behaga Gud.

Ha dessa tankar i minnet när du vittnar för vänner, släktingar, kollegor och grannar om vad som ger dig visshet:

  • Undvik att fastna i oväsentligheter. Det kan vara frestande att tala om för andra vad som är fel med deras religion. Det är lätt hänt, för vi vet ju vad som är fel. Men kom ihåg att syftet inte är att racka ner på en annan religion utan att delge sanningen. Om du börjar med att tala illa om profeten Muhammed med en muslim eller om Joseph Smith med en som tillhör Sista dagars heliga är det troligt att den personen hamnar på defensiven och inte lyssnar ett dugg på vad du säger. Tänk om någon skulle börja angripa Martin Luther i försöken att vittna för en lutheran!
  • ”Jag lyssnar, du pratar. Du lyssnar, jag pratar.” Det är ingen som vill känna sig utsatt för en predikan. När man pratar med någon som har en annan religion kan det lätt bli en diskussion där båda försöker försvara sin hållning. Ofta hör ingen av dem vad den andre säger. Förtjäna rätten att tala genom att verkligen lyssna på den andra personen. Att veta vad han tror i stället för att bara gissa räcker långt, för du visar att du respekterar honom genom att lyssna. När det blir din tur att tala är det mer troligt att han lyssnar på dig.
  • Predika evangeliet. Alla tillfällen att vittna måste innefatta att berätta om Jesus och vad han har gjort för dig och för dem. Känn dig fri att berätta hur Jesu kärlek har förändrat ditt eget liv, men var noga med att förklara att du behöver Frälsaren och vem den Frälsaren är och varför du kan vara viss om din frälsning.

Slutligen: alla dina argument kan inte åstadkomma tro. Det kan bara Gud genom sitt mäktiga evangelium. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror (Rom 1:16). Som någon har sagt: ”Gud älskar dig inte för att du är vacker, utan du är vacker för att Gud älskar dig.” Vilken välsignelse det är att ha en sådan visshet på grund av Jesus!

David Scharf / Forward in Christ 2022 nr 5